Debatt

Äldre och unga under samma tak

Stadsutveckling Artikeln publicerades

Det råder stor bostadsbrist i Borås, något som med största sannolikhet kommer att bestå under en längre tid. För att få en bostad centralt hos det kommunala bostadsbolaget behöver du stå i kö under mellan fem och sex år. Följer vi befolkningsprognosen spås en ökning av antalet invånare i staden med över 1 000 personer per år. Helt enkelt – staden växer. Det är i grund och botten bra, men då gäller det också att man planerar för det.

I en stad med växande befolkning är det inte bara bostäder som behövs. Det ställer också krav på den kommunala servicen och vi tänker då på bostäder för äldre och på förskolelokaler. Anpassade bostäder för äldre, i centrum, är en bristvara. Borås har även en akut brist på förskoleplatser, trots att nya förskolor byggts de senaste åren.

I Borås stads budget för 2017 finns det ett uppdrag till kommunstyrelsen om att proaktivt anvisa mark för bostäder och verksamheter. Varför inte bygga bostäder anpassade för äldre ihop med förskolor? Det skulle bli en yteffektiv, och prisvärd lösning, som dessutom skulle ge en naturlig möjlighet till möten över generationsgränser. I ett sådant hus skulle de äldre kunna lämna, kanske, en ensam tillvaro och dela upplevelser med barnen. Barnen skulle i sin tur kunna lära sig av de äldres erfarenheter.

Vi anser att det är hög tid att arbetet startar nu. Vi anser att det är hög tid att direktanvisa mark till intresserade byggherrar. Vi anser också att det är hög tid att ordna markanvisningstävlingar. Allt för att få till fler anpassade boenden för äldre och fler förskolor. Vi är övertygade om många fastighetsägare och byggherrar skulle vara intresserade av att bygga både boenden för äldre och lokaler för förskolor. Varför inte i samma fastighet?

Nu har snart hela 2017 passerat och uppdraget från kommunfullmäktige, om att aktivt anvisa mark, har ännu inte påbörjats. Anser det rödgröna styret att äldre och barnfamiljer verkligen ska behöva flytta från sin stadsdel bara för att det inte byggs tillräckligt?

Annette Carlson (M)

Lars-Gunnar Comén (M)

Marie Fridén (M)

Anna-Clara Stenström (M)