Debatt

Åldersbedömningarna är en rättsskandal

Migration Artikeln publicerades

Det pågår en rättsskandal i Sverige. Genom så kallade medicinska åldersbedömningar, röntgen av knäleder och analys av hur utvecklade visdomständerna är, ges asylsökande barn och ungdomar en bedömd ålder. En siffra på ett papper som kan avgöra deras framtid. Metoderna för att bedöma ålder får nu kraftfull kritik. Det är hög tid att lyssna på kritikerna och stoppa de rättsosäkra åldersbedömningarna.

När Svenska Dagbladet granskat åldersbedömningarna visar det sig att 17 av 20 tolkas helt annorlunda vid en andra bedömning. Rättsläkare tar avstånd från sina egna utlåtanden, jurister och professorer kritiserar metoderna som används. Att de medicinska åldersbedömningarna aldrig kan vara helt säkra kan nog de flesta förstå, men när de visar sig vara så osäkra är det hög tid att stoppa dem.

För de barn som ska få sin ålder bedömd kan det handla om liv eller död, om en framtid i Sverige eller utvisning till Afghanistan. För Sverige som nation handlar det om en rättsskandal om vi på oklara grunder skriver upp barns ålder och därefter utvisar dem.

Vi kan inte blunda för denna rättsosäkra behandling av barn och ungdomar. Vänsterpartiet kräver därför ett omedelbart stopp för åldersbedömningarna tills det finns en rättssäker metod att tillgå.

Syftet med de medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande asylsökande är att avgöra om personen är barn eller vuxen. De som är barn erbjuds ett annat mottagande, med skolgång och stöd, än vuxna. De som kommer från Afghanistan har större chans att få uppehållstillstånd om de är barn. Om regeringen prompt vill bedöma barns ålder bör det även ske en psykosocial bedömning där barnläkare konsulteras, och de medicinska bedömningarna behöver granskas ytterligare.

Kärnfrågan till Socialdemokraterna och Miljöpartiet i rege-ringen kvarstår dock: Har inte en 18-åring från Afghanistan egentligen lika stort skyddsbehov som en 16-åring?

Låt de ensamkommande barnen och ungdomarna stanna i Sverige.

Ida Legnemark, ordförande Vänsterpartiet Borås