Chefredaktörsbloggen

BT öppnar för Twingly igen

Chefredaktörsbloggen Artikeln publicerades

I samband den tragiska gravstensolyckan i Bollebygd, då en åttaårig flicka avled, länkades en blogg till BT, via systemet Twingly, som i sin tur hade oacceptabla och kränkande kommentarer till händelsen. Eftersom vi ser allvarligt på att BT utnyttjas för den typen av nätaktivitet stängde vi ner möjligheten att använda Twingly för att under lugna former utvärdera funktionen.

Nu öppnar vi Twingly igen och har med det också inrättat en beredskap för att snabbt stänga av länkningen till de bloggar som har ett innehåll som vi inte skulle acceptera på BT:s hemsida – det kan till exempel handla om personangrepp eller rasism.

Nätets möjlighet till dialog är stor och Twingly är ett användbart redskap för det ständigt pågående demokratiska samtal som kan föras där. Denna möjlighet utnyttjas dessvärre då och då av mörka krafter. Men att stänga den möjligheten helt vore att spela de krafterna i händerna.