BT-TV

17/05 10.34

Bilder från Josefsson (SVT och SVTplay)

00:58
. . .

Pauli Kuitunen från Borås ägnade 20 år att hjälpa anhöriga är en av huvudpersonerna när historien åter uppmärksammats.