Yregs vd krävs på 10 miljoner -

tog ut förbjudna lån från företag

Borås Artikeln publicerades

Detta sedan skatteverket anser att han tagit ut förbjudna lån ur sitt företag.

BT har flera gånger tidigare berättat om företaget Yellow Register som säljer hemsidor med hjälp av tvivelaktiga metoder.

Stefan Balazsi, vd och en av grundarna till företaget, krävs nu på närmare tio miljoner kronor i undanhållen skatt enligt ett beslut från Skatteverket.

Bakgrunden till detta är att Stefan Balazsi enligt Skatteverket tagit ut otillåtna lån ur företaget.

Lite förenklat kan man säga att han först bokföringstekniskt flyttat pengar till Holland för att sedan låna pengarna ur det Holländska bolaget och på så sätt undvika att betala skatt för pengarna, enligt Skatteverket.

Sammanlagt rör det sig om närmare 13 miljoner kronor som Stefan Balazsi misstänks ha plockat ur bolaget på det här sättet. Pengarna ska ha gått till att betala fastigheter i Spanien och Sverige, samt till resor och en del annat.

Låneavtalen som Balazsi gjort med sina egna företag löper på obestämd tid, utan säkerhet och saknar återbetalningsplan. Utbetalningarna av lånen har skett till något av Balazsis eller hans hustrus konton. Några av lånen är dessutom gjorda redan innan något låneavtal fanns.

Skatteverket hävdar att det i själva verket inte alls rör sig om lån från Holland, utan om ett förbjudet lån från det svenska bolaget, där låntagaren försök smita undan skatt på de pengar han tagit ut ur bolaget.

– Han har själv suttit på samtliga stolar i alla inblandade bolag, säger Sivert Aronsson vid Skatteverket.

Det man nu beslutat om är att omvärdera inkomståret 2005 för Stefan Balazsi och kräver honom därför på närmare tio miljoner kronor i uteblivna skatter och avgifter.

– Vi anser att våra chanser att vinna målet i en domstol är goda, säger Sivert Aronsson.

Yellow registers informationsansvarige, Anna Ahlstrand, har avböjt att kommentera ärendet då hon anser att det inte har med företaget att göra.

BT har utan framgång försök att nå Stefan Balazsi, både i Sverige och i Spanien, för en kommentar.

Men han hälsar via sin advokat Jonas Lauritzen:
– Vi tänker överklaga beslutet till länsrätten.

Detta sedan skatteverket anser att han tagit ut förbjudna lån ur sitt företag.

BT har flera gånger tidigare berättat om företaget Yellow Register som säljer hemsidor med hjälp av tvivelaktiga metoder.

Stefan Balazsi, vd och en av grundarna till företaget, krävs nu på närmare tio miljoner kronor i undanhållen skatt enligt ett beslut från Skatteverket.

Bakgrunden till detta är att Stefan Balazsi enligt Skatteverket tagit ut otillåtna lån ur företaget.

Lite förenklat kan man säga att han först bokföringstekniskt flyttat pengar till Holland för att sedan låna pengarna ur det Holländska bolaget och på så sätt undvika att betala skatt för pengarna, enligt Skatteverket.

Sammanlagt rör det sig om närmare 13 miljoner kronor som Stefan Balazsi misstänks ha plockat ur bolaget på det här sättet. Pengarna ska ha gått till att betala fastigheter i Spanien och Sverige, samt till resor och en del annat.

Låneavtalen som Balazsi gjort med sina egna företag löper på obestämd tid, utan säkerhet och saknar återbetalningsplan. Utbetalningarna av lånen har skett till något av Balazsis eller hans hustrus konton. Några av lånen är dessutom gjorda redan innan något låneavtal fanns.

Skatteverket hävdar att det i själva verket inte alls rör sig om lån från Holland, utan om ett förbjudet lån från det svenska bolaget, där låntagaren försök smita undan skatt på de pengar han tagit ut ur bolaget.

– Han har själv suttit på samtliga stolar i alla inblandade bolag, säger Sivert Aronsson vid Skatteverket.

Det man nu beslutat om är att omvärdera inkomståret 2005 för Stefan Balazsi och kräver honom därför på närmare tio miljoner kronor i uteblivna skatter och avgifter.

– Vi anser att våra chanser att vinna målet i en domstol är goda, säger Sivert Aronsson.

Yellow registers informationsansvarige, Anna Ahlstrand, har avböjt att kommentera ärendet då hon anser att det inte har med företaget att göra.

BT har utan framgång försök att nå Stefan Balazsi, både i Sverige och i Spanien, för en kommentar.

Men han hälsar via sin advokat Jonas Lauritzen:
– Vi tänker överklaga beslutet till länsrätten.