Vindkraften splittrar invånarna

Borås Artikeln publicerades

Vindkraften splittrar bygderna, och Äspered är inget undantag. BT har lyssnat till argumenten från alla läger inför den kommande veckans samrådsmöte om etableringen.

FÖR VINDKRAFT

Utsikten runt Larsgården är vacker: skogen i bakgrunden, höstfärgade lövträd och öppna gärden. Det är stilla och tyst.

– Men händer något i Ringhals blir detta verkligen ett mycket tyst område, säger Kaj Laitinen som säger nej till kärnkraft och ja till vindkraft utanför byn.

Kaj och Eva-Lena Lindberg är två av de fastighetsägare som tackat ja till att upplåta sina fastigheter för vindkraft. Men motståndet blev mycket hårdare än de kunde tro. Eva-Lena säger att det varit jobbigt.

– Jag har svårt att förstå motståndarna, säger Eva-Lena först, men tillägger genast att ljudet från verken förvisso är en viktig fråga för alla.

– Vi vet ju inte riktigt heller hur det kommer att höras. Men jag och min man åkte iväg och lyssnade på det stora verket i Marbäck och det lugnade mig. På omkring 300 meters avstånd hördes det naturligtvis, men inte så mycket ändå.

– Vi måste utgå från att Eolus följer alla regler och lagar som finns för detta, och jag har förtroende för dem, tillägger Kaj. Men när något ska byggas, vad det än är, finns det alltid någon som bor närmast och som berörs.

Frågan om pengar är känslig, både för de som får och de som inte får. Kaj och Eva-Lena vill inte säga exakt vad som står i deras arrendekontrakt, men pekar på att det är många fastighetsägare som ska dela på kakan, i storleksordningen 150?000 kronor per år och vindkraftverk.

– Omkring 20 markägare berörs av de båda verken vid Hallabro, så det blir inga svindlande inkomster, betonar Kaj. Inget av kraftverken hamnar just på min mark, men jag finns ju med i fördelningen.

De båda markägarna säger att arrendeinkomsterna är välkomna. Deras förtjänst på jordbruket är låg, i likhet med vad som gäller för många landsbygdsföretag. Skogen ger bättre avkastning, men inkomsterna är ojämna.

– Jag vill faktiskt påstå att jag gör detta framförallt för miljön. Jag för min del vill ha bort kärnkraften och nu arbetar man ju för att ta fram alternativen, säger Kaj.

– Byggs ett enda vindkraftverk försörjer bara det 400 eluppvärmda villor, långt fler än vad som finns i Äspered. Det är värt att tänka på, tillägger han och får en instämmande nick.

***

EMOT VINDKRAFT

Det är över en kilometer mellan Johanna Erikssons bostad och läget för det närmsta vindkraftverket. Huset ligger med god marginal bortanför störningszonen.

Men hon övertygas inte av pennstreck på en karta.

– Nej! Massor med fakta talar emot de här enorma vindkraftverken, säger Johanna som träffar BT tillsammans med Pia Laitinen. Hon bor en bit bort.

Det är, sånär som på grannens stora utegrisars högljudda grymtningar, alldeles tyst på högplatån. Bortom skogsranden kan 180 meter höga vindmöllor komma att resa sig inom en nära framtid.

Den tystnad hon sätter stort värde på kommer att försvinna, åtminstone så mycket är säkert.

– Jag har lätt för att bli störd och har valt en lugn och tyst plats att bo på, säger Johanna, som sedan planerna blev kända tidigt i våras arbetat intensivt för att väcka opinion i bygden och skaka fram information.

– Vi har hittat väldigt mycket, men har fått höra att det finns massa skit på nätet som inte är något att bry sig om, säger Johanna stridslystet. Hon tillägger att motståndarsidan ville bjuda in markägarna så att det kunde bli debatt och parterna kanske skulle förstå varandra mer.

– Men Eolus avrådde dem och sa att det var bättre att de skötte dialogen, så det blev inget möte.

Pia betonar för sin del att hon väldigt starkt känt sig överkörd i en mycket odemokratisk process.

– Jag missunnar absolut inte att markägare får arrendepengar för sin mark. Men det känns mycket orättvist att samtidigt som de får ersättning får andra sin närmiljö förstörd utan att de blir tillfrågade eller erbjuds kompensation.

Hon pekar också på att det finns markägare i bygden som erbjudits ersättning men tackat nej, och hon hade också velat ha det valet.

– Det handlar framförallt om demokrati. Jag kommer ju inte att lägga mig ned och dö om motståndarna förlorar, men jag kommer inte att ge mig utan kamp. Jag vill fullt ut känna att jag har rätten att protestera. Förr fick vanligt folk vackert vara tysta och rätta sig efter de som bestämde, så ska det inte vara idag.

Pia berättar att hon redan för omkring två år sedan av en granne hörde de första antydningarna om att det kunde vara vindkraft på gång kring Äspered.

– Vindkraft var då för mig rätt beskedliga snurror som man kunde se nere vid kusten. De här gigantiska verken som man kommer med nu är ju något helt annat.