VG/VAL Grafikmanus Flest administratörer när regionen växer

Borås Artikeln publicerades

Adminstratörer:

2016: 5 160

2017: 5 602 (+442)

2018: 5 954 (+352)

 

Läkare:

2016: 5 064

2017: 5 192 (+128)

2018: 5 409 (+217)

 

Sjuksköterskor:

2016: 10 871

2017: 10 885 (+14)

2018: 10 909 (+24)

 

Regionen totalt:

2016: 41 248

2017: 42 154 (+906)

2018: 43 463 (+1 309)

 

Staplarna visar hur antalet så kallade nettoårsarbeten utvecklats i personalgrupperna under perioden 2016-18 i Västra Götaland. Siffrorna är hämtade ur respektive delårsrapport för mars månad, vilket är senast tillgängliga statistik.

Källa: Regionens koncernkontor