Vattnet kan vara förgiftat

Borås Artikeln publicerades

Tiotusentals boråsare i de västra stadsdelarna uppmanas att inte dricka vattnet i kranen.

Dricksvattnet kan innehålla bakterier eller gifter sedan en inspektionslucka vid Pickesjön brutits upp.

Tidigast i dag kan det komma ett första analyssvar som ger besked om huruvida vattnet går att dricka. Vattnet är skickat på analys och i bästa fall kan ett resultat ges i dag om vattnet är tjänligt.

– Då kan vi få veta om vattnet är tjänligt att dricka, säger kommunikationschef Jonas Holmberg på Borås energi och miljö.

– Sedan skall vi ta bakteriella analyser och det tar ytterligare ett tag.

Först på onsdag beräknas de vara klara. Och även om proverna i dag visar att vattnet är tjänligt så är ändå rekommendationen att koka dricksvattnet fram till dess att de bakteriella proverna är klara.

Det var vid lunchtid på måndagen som vattenverkets personal fann en uppbruten inspektionslucka i vattenreservoaren vid Pickesjön som försörjer de västra stadsdelarna samt Hultafors och Olsfors i Bollebygds kommun med vatten. Senaste inspektionen vid luckan gjordes i onsdags.

– Vi vet inte vad som hänt mer än att luckan är uppbruten, säger Kjell Kihlberg, ansvarig för vatten och avlopp på Borås energi och miljö.

– I bästa fall är det någon som trott att det funnits något värdefullt bakom luckan, i sämsta fall är det någon som gjort sabotage. Vi vet inte vad förövarna haft för syfte.

Reservoaren stängdes så att den inte längre försörjer några konsumenter med vatten, men vattnet finns fortfarande kvar i ledningsnätet och skall inte användas.

– Det här är en ren säkerhetsåtgärd, det finns ännu inget som tyder på att det finns något i vattnet, säger Kjell Kihlberg. Vi vet inget om vattenkvaliteten. Men det vore förskräckligt om vi inte gjort någonting och människor blir sjuka.

Enligt Jonas Holmberg, marknads- och försäljningschef på Borås energi och miljö, är mellan 10 000 och 20 000 människor drabbade.

Sabotaget har polisanmälts och utredare från Göteborg fanns på plats under kvällen.

Borås energi och miljö avråder från att använda vattnet för livsmedelshantering.

– Däremot går det att tvätta kläder och duscha förutsatt att man inte får in vattnet i munnen, säger Kjell Kihlberg. Visste vi att det finns bakterier skulle man kunna koka vattnet och sedan dricka det, men det vet vi inte än.

Kommunledningen fick information om vad som hänt på måndagens möte med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) ser mycket allvarligt på vad som hänt.

– Det är alltid mycket allvarligt när det sker skadegörelse på våra vattenreservoarer. Vi vet inte om det är medvetet sabotage eller om man varit ute efter något stöldbegärligt.

Ulf Olsson menar att det är viktigt att nu ta det säkra före det osäkra. Något liknande har inte hänt i Borås tidigare.

– Vi måste arbeta ännu mer på att höja säkerheten, menar han. Men det går aldrig att få hundra procent säkerhet.

Borås energi och miljö informerar löpande om vattenläget på www.borasem.se. Även på Borås stads hemsida www.boras.sefinns en del information med länkar till Facebook och twitter bland annat.

– Vi följer utvecklingen, säger tf informations- och marknadsföringschef Marie Ingvarsson. Vi har också informerat stadsdel Väster som gått ut med information i den kommunala verksamheten som skolor, förskolor och äldreomsorg.