Vad är viktigast för att klara klimatet?

Borås Artikeln publicerades
Foto: Johan Nilsson/TT

 

Sommaren 2018 har bjudit på mycket extremt väder i Sverige och stora delar av världen och har spetsat till den pågående klimatdebatten.

Påverkas den svenska valrörelsen av detta? Och vad anser du är viktigast för att klara klimatmålet på två grader högre global medeltemperatur till år 2100?

BT ställde frågorna till förstanamnen på kommunvalsedeln hos de åtta största partierna i Borås och här är deras svar:

 

Kjell Hjalmarsson, Miljöpartiet:

– Ja, frågan har stigit i prioritet hos de flesta partier.

– Det gäller att fasa ut de fossila bränslena och binda ihop Sverige med tåg, samt att gynna klimatsmart och ekologisk mat. Det är också viktigt att Sverige behåller ledartröjan i klimatomställningen, något vi har alla förutsättningar för att klara då vi är ett rikt land med högt utvecklad teknologi.

 

Kerstin Hermansson, Centerpartiet:

–  Ja.

– Vi vill minska utsläppen och med ny teknik minska den koldioxid som redan finns i atmosfären, så kallade minusutsläpp. Fler bilar och lastbilar ska drivas av el och det krävs mer förnybart bränsle i flygbränslet. Ett helt förnybart elsystem som är flexibelt och pålitligt behövs. Det är en viktig global fråga som kräver samverkan och stora satsningar på forskning och utveckling.

 

Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna:

– Ja, sommarens skogsbränder och torka påverkar valrörelsen.

– Viktigast är att ställa om transportsektorn till fossilfritt. För att klara det måste vi uppmuntra till innovationer och grön teknikutveckling, snarare än genomdriva straffskatter. I Borås är en höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer central. Nya stambanor skulle även ge mer utrymme på dagens järnvägar för mer regional- och godstrafik.

 

Anna Svalander, Liberalerna:

– Ja, och ett större klimatfokus är bra.

– Klimatet känner inga gränser och behöver mer EU-samarbete. Till exempel behövs en koldioxidskatt på EU-nivå. Vi vill ha mer av grön skatteväxling – vi höjer priset för att smutsa ner, samtidigt som vi sänker skatten på jobb. Och så behövs det klimatinvesteringar, till exempel i järnväg, cykelbanor och laddstolpar.

 

Andreas Exner, Sverigedemokraterna*

– Ja, självklart påverkas den svenska valrörelsen.

– Sverigedemokraterna är varken "skeptiker" eller "förnekare", möjligen är vi lite mer ödmjuka än andra inför en komplex fråga. SD har en effektiv politik för minskat oljeberoende och minskande utsläpp av växthusgaser. Vi verkar för en bevarad och utvecklad kärnkraft, forskning och utveckling inom klimatet, samt internationella åtgärder.

 

Ida Legnemark, Vänsterpartiet:

– Ja.

– Växla över till sol- och vindkraft, ställ om transporter, bostäder, livsmedelsproduktion och industri. Inrätta en grön statlig investeringsbank, där företag, regioner och kommuner kan låna till låg ränta för gröna investeringar. Allt offentligt pensionssparande ska bort från fossilindustrin och gå till hållbara investeringar istället. Kollektivtrafiken måste också prioriteras.

Ulf Olsson, Socialdemokraterna:

– Ja.

– Lokalt är den i särklass viktigaste satsningen bygget av ett nytt kraftvärmeverk, där bland annat brännbart avfall omvandlas till fjärrvärme och el utan hjälp av fossila bränslen. Nationellt är det viktigt att Sverige fortsätter driva på FN och EU för att länder ska öka sina åtagande enligt Parisavtalet. Kollektivtrafiken måste öka, mer gods gå på järnväg och flygens utsläpp minska.

Annette Carlson, Moderaterna:

– Ja, det gör den.

– Moderaterna har den mest effektiva klimatpolitiken, som ger störst utdelning, enligt en ny jämförelse. Vi prioriterar internationellt samarbete och  klimatinvesteringar utomlands, då de ger störst effekt, samt omställning av den nationella transportsektorn där landets huvudsakliga utsläpp återfinns.

*Andreas Exner svarar istället för SD:s förstanamn i Borås, Björn Qvarnström.