Upprörda känslor på skolmöte

Borås Artikeln publicerades

Upprörda känslor. Många frågor. Delade meningar. I går kväll fick föräldrarna ge sina synpunkter på Stadsdel västers planer på att lägga ner flera skolor.

– Vi kommer att lyssna på vad ni har att säga, sade Lennart Andreasson (V), ordförande i stadsdelsnämnd väster under mötet.

BT kunde förra veckan berätta om kommunens planer på att lägga ner Götaskolan vars elever i stället får fortsätta på Daltorpskolan. Och då Kristinebergsskolan måste renoveras ska kommunen utreda om Svedjeskolan kan flytta in dit. Anledningen är skollokaler står tomma och därför borde utnyttjas bättre.

I går kväll hade kommunen bjudit samtliga berörda föräldrar till ett informationsmöte på Daltorpskolan för att förklara förslagets utseende. På plats fanns bland annat Malin Aronsson, stadsdelschef, Hayne Hedin, områdeschef och Sabina Kitti Ölander, rektor på Götaskolan.

Mötet hann knappt börja förrän föräldrarna började överösa arrangörerna med frågor. Bland annat undrade en stor del av åhörarna hur mycket den exakta hyran låg på för skollokalerna. En fråga ingen kunde svara på.

Den främsta kritiken från föräldrarna var att politikerna såg barnen som siffror. Flera föräldrar menade att man inte ska försöka tjäna pengar på barn.

En förälder argumenterade för att förslaget kan leda till att flera föräldrar kommer att sätta sina barn i friskolor. Och därmed urholka skolan ekonomi ännu mer. Ett uttalande som möttes av applåder.

Hayne Hedin sa däremot att kommunen måste förutsätta att alla elever väljer att fortsätta på Daltorpskolan.

Det togs upp frågan kring lärartätheten. Varför kan inte de allt mindre klasserna få behålla sin storlek och därmed få fler lärare per elev? Men Malin Aronsson förklarade att eftersom skolpengen följer med eleven försvinner även skolans resurs. Men att skolan samtidigt behåller samma höga hyra.

Det var inte endast negativ respons på förslaget. Föräldrar från Götaskolan uttryckte sin glädje över förslaget och pekade på Götaskolans trångboddhet. Sabina Kitti Ölander sa att även Götaskolans personal väntat på en flytt.

Den 5 mars röstar stadsdelsnämnden om att lägga fram förslaget till fullmäktige.