Unga ger psykisk ohälsa ett ansikte

Borås Artikeln publicerades

Kampanjen #psynligt vill slå hål på myter och få bort skam för unga med psykiska problem.

De uppmanas ta en bild på sig själv och tagga den med #psynligt i något socialt medium för att visa att psykisk ohälsa har många ansikten.

Det är Fryshusets Nätvandrarna tillsammans med föreningen Tilia och Ungdomar.se som har tröttnat på den ensidiga bilden som finns av en person som är sjuk psykiskt.

– Med #psynligt vill vi ändra på det och visa att pyskisk ohälsa inte är något som ser ut på ett visst sätt eller bara drabbar en viss grupp, utan det kan drabba alla, säger Helena Meyer, verksamhetsansvarig på Fryshusets Nätvandrarna i ett mejl till BT.

Hon säger att det i dag finns väldigt mycket skam och fördomar kopplad till psykisk ohälsa och att det är många som lider i det tysta för att det skäms och inte vågar söka hjälp. Det blir vanligare med pyskisk ohälsa och enligt Socialstyrelsens rapport från 2013 så behövde drygt 80 000 personer i åldersgruppen 18-24 år någon form av psykisk hjälp. Samtidigt har både BRIS och Barnombudsmannen kommit med rapporter om att unga inte tas på allvar i vården.

– Det kan vara för att de helt enkelt "ser för friska ut".

Kampanjen startade för snart tre veckor sedan och de har fått in närmare 500 bidrag från unga människor över hela landet. Det visar på vilket enormt behov det finns att prata om det här, menar Helena Meyer.

– Det är glädjande och otroligt rörande att få ta del av alla fina, modiga personer som delar med sig av sina bilder, berättelser och känslor under taggen.

Den här kampanjen vill de förvalta på ett bra sätt och de vill ta steget längre än berätta för unga som mår dåligt att de inte är ensamma. Det ska de göra genom att lyfta frågan om psykisk hälsa, fördomar, känslor och tabun upp på den politiska agendan.

– Människor osynliggörs, diskrimineras, och behandlas dåligt på grund av psykisk ohälsa. De är väldigt utsatta och får inte rätt bemötande i vården, det om något är väldigt farligt.

Varje år begås ungefär 1 500 självmord och den vanligaste anledningen till det är just psykisk ohälsa.

– Det är oerhört viktigt att våga se och bemöta när någon mår dåligt, säger Helena Meyer.

Kommer du från Sjuhärad, deltar i kampanjen #psynligt och vill berätta din historia?

Kontakta therese.loberg@bt.se