Ulf Kristersson vald till ny partiledare

Politik Artikeln publicerades

Moderaterna har enhälligt valt Ulf Kristersson till ny partiledare.Samtidigt tackar Anna Kinberg Batra för sig.

– Hör ni, tusen tack! Ni har ingen aning om hur det här känns!, löd Kristerssons första ord som partiledare.

Partiets förhoppning är att den nye ledaren ska vara bättre på att förklara och nå ut med M:s politik. Och att han ska gjuta mod i misströstande moderater. Kristersson beskrivs internt som en god debattör med hett temperament.

Kristersson kommer under den pågående extra partistämman att hålla ett omkring 30 minuter långt tal.

Få tror på några omvälvande besked om omläggning av politiken. Kristersson har som partiets ekonomisk politiske talesperson ett stort ansvar för den moderata politiken. Han har också lett arbetet med att ta fram en ny migrations- och integrationspolitik och tidigare lett arbetet med en ny familjepolitik.

Kristersson har även stått bakom strategin att öppna för stöd från Sverigedemokraterna. Han har dock sagt att det beskedet misstolkats som om att M har närmat sig SD:s värderingar.

Flera svåra utmaningar väntar Kristersson när han nu börjar som ny M-ledare.

Moderaterna har haft en långvarig nedåtgående trend i opinionsstödet från toppnivåerna på runt 30 procent i mitten av förra mandatperioden.

Missnöjet med Anna Kinberg Batra handlade både om närmandet till SD och om att hon ansågs ha svårt att kommunicera partiets politik på ett tydligt sätt.

– Jag har både skrattat mycket och fått nya rynkor i pannan under de här åren. Men jag har alltid känt mig både stolt och trygg, sade Kinberg Batra, i sitt avskedstal på Moderaternas extrastämma på Clarion Sign Hotel i centrala Stockholm.

Det var de dåliga opinionssiffrorna som blev Kinberg Batras fall. Hon meddelade sin avgång i slutet av augusti efter något som av en del moderater beskrivits som en kupp eller myteri från framförallt moderater i Stockholm. Men någon bitterhet märktes inte i talet.

Kinberg Batra pekade i sitt avskedstal på den förnyelse av politiken som skett under hennes ledning, bland annat migrations- och integrationspolitiken, försvars- och säkerhetspolitiken och skolpolitiken.

– Nu har vi moderater förutsättningar att vinna val igen. När vi kan genomföra de här reformerna kommer Sverige att kunna mer och stå starkt i en värld som ständigt ställer nya krav på oss, säger hon.

Efter att Moderaterna öppnade för stöd från Sverigedemokraterna i januari i år tilltog raset. I vissa mätningar har M varit nära 15 procent

Väljarna har flytt till framförallt Centern och Sverigedemokraterna och frågan är hur Kristerssons strategi ser ut för att locka de grupperna tillbaka.

Dystert för den nye partiledaren är också att väljarna inte längre verkar tycka att partiet är bäst i traditionella paradgrenar. Enligt en färsk Novusmätning anses S numera vara bäst på den ekonomiska politiken, medan SD har tagit över förstaplatsen när det gäller lag och ordning.

Kristersson måste också se till att ena Alliansen. Den är splittrad framförallt i regeringsfrågan, det vill säga hur Allianspartierna ska agera om man blir mindre än de rödgröna i valet.

Centern och Liberalerna utesluter i det läget att försöka bilda en regering som skulle vara beroende av att SD röstar ja till den.

Det gör inte M, även om Kristersson samtidigt sagt att han inte kan tänka sig några budgetförhandlingar eller annan samverkan med SD. Få tror dock att SD skulle rösta för en alliansregerings politik utan få något tillbaka.

Kristersson har sagt att något av det första han tänker ta itu med om han blir vald är att diskutera regeringsfrågan inom Alliansen, för att försöka få till en gemensam linje.