TV: Nu centraliseras nämnderna

Borås
Foto:

Efter över 15 år med kommundelar kommer nu förslaget att de slopas och ersätts med fyra centrala nämnder.

Artikeln publicerades 13 maj 2009.

Fem av majoritetens sex partier är eniga om förslaget. Miljöpartiet valde att inte delta på presskonferensen.
– Vi vill inte att man skall ta ett beslut som kanske inte håller över ett val och vi hade velat att alla partier kommit överens, säger Tom Andersson, Miljöpartiets ledamot i kommunstyrelsen.

Det är ännu inte klart hur den centrala nämndorganisationen skall se ut, den frågan skall politiker och tjänstemän jobba vidare med. Men fyra centrala nämnder, barn- och ungdomsnämnd, äldreomsorgsnämnd, arbetslivsnämnd och lokalutvecklingsnämnd föreslås ersätta dagens tio kommundelsnämnder.

Det lokala inflytandet skall lokalutvecklingsnämnden ta hand om. Hit skall till exempel föreningar kunna vända sig för att söka pengar.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson (M) är ambitionen att den nya organisationen skall börja fungera första januari 2011. I oktober 2010 räknar han med att det skall finnas ett färdigt förslag att sjösätta.

Det är detta som miljöpartiet reagerar mot, att man planerar en förändring som man fattar beslut om efter valet.

Men Ulrik Nilsson menar att det är viktigt att majoriteten nu talar om var man står.
– Vi är ganska nära ett val, säger han. Skall man sträva efter enighet ger man vetorätt åt den som inte vill ha en förändring.

– Det är viktigt att vi tar beslutet, vi har en svår ekonomi och här sparar vi från toppen med förvaltningschefer och administration, säger Morgan Hjalmarsson (FP).

Det främsta skälet till att förändra organisationen är att centrala nämnder borgar för en likabehandling av medborgarna. Bedömningen är att den nya organisationen också skall spara pengar.
– Vi skall minska antalet politiker, säger Morgan Hjalmarsson (FP).

Trots att Miljöpartiet är kritiska till hanteringen av frågan tänker man fortsatta delta i diskussionerna.
– Det är ingen fråga om hotar majoriteten, säger Tom Andersson.