Tidslinje: Omtvistat i över 20 år

Borås Artikeln publicerades

Här följer ett axplock ur debatten om Södra torget de senaste två decennierna.

1999: Under året fördes en debatt och gjordes en utredning om att flytta bussarna från Södra torget och använda Allégatan som en lång bussterminal.

2004: Framtidstrafiken, med färre linjer, men tätare turer sjösattes. Till följd av omläggningen var man tvingad att bygga om Södra torget.

2005: Södra torget filmades under rusningstid. Anledningen var att få ett underlag för hur resenärerna och bussarna rörde sig på torget och på så sätt kunna göra åtgärder för ökad säkerhet. Någon större ombyggnad blev aldrig aktuell.

2007: Säkerhetsdebatten blossar upp på nytt, både politiker, tjänstemän och allmänhet ville ha ett säkrare Södra torget.

2008: Bussflödet på Södra torget läggs om för ökad säkerhet.

2013: De rödgröna i Borås bestämmer sig för att Södra torget ska vara kvar som bussknutpunkt i Borås. Debatten om torgets vara eller inte vara som busstorg tar ny fart.

2017: Regionbussarna slutar trafikera Södra torget, då torget i trafikplan 2017 inte ansågs säkert.

2018: Kommunstyrelsen tar beslut om att bygga om Södra torget, framför allt för att öka säkerheten.