Stora skillnader i hur skolor hanterar skolreseavgifter

Borås Artikeln publicerades

För snart ett år sen infördes den nya skollagen som påverkade möjligheten att ta ut frivilliga avgifter för skolresor.

Men hur gymnasieskolorna i Borås använder sig av möjligheten till bidrag från föräldrar skiljer sig åt. Det visar en undersökning som BT har gjort.

– Aktiviteter och resor med skolan ska inte eleverna betala för, säger Anders Wass, gymnasiechef vid Viskastrandsgymnasiet.

Och så är fortfarande grundprincipen i den svenska skollagen: all grundskole- och gymnasieutbildning ska vara avgiftsfri.
Ibland får skolan ta ut enstaka avgifter, som innebär obetydliga kostnader för eleven. Skolinspektionen accepterar exempelvis 300 kronor för en studieresa och 100 kronor för ett studiebesök.
Utgångspunkten i lagstiftningen är att rätten till utbildning aldrig ska vara beroende av hur mycket pengar en familj har i plånboken.

Den 1 juli 2011, i samband med att den nya skollagen började att gälla, infördes nya regler för skolresor och liknande. Då öppnades möjligheten för skolor att ta ut frivilliga avgifter från vårdnadshavare.
– Förändringarna i lagstiftningen har inte påverkat vår tidigare policy om avgifter. Vi står för kostnaden av skolresor, säger Anders Nilsson, gymnasiechef vid Sven Eriksonsgymnasiet.

Och så ser det ut på majoriteten av Borås kommunala gymnasieskolor, visar kartläggningen. BT har pratat med chefer eller rektorer för samtliga kommunala gymnasieskolor – som har gett sin syn på möjligheten att ta ut frivilliga avgifter.
– Vår grundinställning är att skolan ska stå för kostnader ifall aktiviteten är kopplad till utbildningen, förklarar Anders Nilsson.

Men ett fall sticker ut. Till hösten ska elever i tyskakursen på Bäckängsgymnasiet på utbytesresa till Espelkamp.
Resan är frivillig men ändå kopplad till utbildningen. Tanken är att eleverna ska ges möjlighet att bland annat få träna på det tyska språket och bo hos en värdfamilj.

Skolan betalar merparten av resekostnaden – men 1 000 kronor får eleven stå för själv. När de nya reglerna om frivilliga avgifter i skolan infördes, såg Skolinspektionen en risk att föräldrar kan känna sig tvingade att betala. Trots att man kanske inte har råd.
– Givetvis var det något som var uppe för diskussion inför resan till Espelkamp. Meningen är ju att vi ska bekosta resan så långt det bara går, säger Inka Horstmann, rektor vid Bäckängsgymnasiet och ansvarig för utbytesresan.

Hur har ni resonerat kring kostnaden?
– Det är en budgetfråga, utan elevernas 1 000 kronor kan vi inte genomföra resan. Tyvärr, det är verkligheten, säger Inka Horstmann.

Men finns inte risken att elever som inte har råd pekas ut?
– Inget sådant har framkommit. Men skulle någon tvingas tacka nej av ekonomiska skäl, då får vi som skola gå in och hjälpa till. Det har vi gjort vid andra tillfällen.