Stadsarkitekten: 2015 års konst på ännu högre nivå

Borås Artikeln publicerades

2015 års upplaga av Street art festival i Borås kan bli väsentligt vassare när det gäller konstens kvalité.

I alla fall enligt stadsarkitekt Thomas Rossing, som sett skisserna och tror att festivalen kommit för att stanna.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade nyligen nya tidsbegränsade, treåriga bygglov för var och en av de elva väggmålningar som ingick i höstens succéartade gatukonstfestival. Det vill säga till och med år 2017.

Rossing har dock tidigare i BT uttryckt tveksamhet till en situation där väggkonsten blir kvar för länge. Men samtidigt tyckte han att det var för kort tid med bygglov för fjolårets festivalbidrag, som ju innan de nu förnyats hade upphört vid årsskiftet.

– Ett treårigt bygglov är på gränsen till långt, men har ju att göra med att det nu blir en festival till hösten 2015. Vad jag framförallt velat betona är att det trots allt är lite olika klass på bidragen. Och det är lite som med reklam, det måste finnas en möjlighet att det som inte blir så bra inte heller blir kvar, påpekar han.

Thomas Rossing är dock inte orolig. Han är en av få som redan sett skisser från medverkande gatukonstnärer i årets upplaga av festivalen.

– Det är alldeles uppenbart att den här festivalen väckt anklang internationellt. De bilder som nu är på gång ligger på en helt klart högre nivå, så det är verkligen mycket roligt.

En udda omständighet i sammanhanget är att konstnärlig utsmyckning i stadsrummet inte är bygglovspliktigt. Pinocchio fick exempelvis inget bygglov, utan det var skulpturens fundament som fick det.

– Väggmålningarna hanterar vi som bygglovspliktig "väsentlig fasadförändring." Detta ligger säkert inom lagens ram, även om jag i och för sig inte vet om den saken prövats någonstans, säger Rossing.

Live-published photos and videos via Shootitlive