Städningen föreslås minskas på skolor

Borås Artikeln publicerades
Läraren Heidi Imeri har klagomål på sparförslaget om mindre städning i skolorna.
Foto: Jan Pettersson
Läraren Heidi Imeri har klagomål på sparförslaget om mindre städning i skolorna.

Städningen på grundskolorna i Borås föreslås nu minskas.

Detta i ett led för att spara pengar.

– Det är väldigt upprörande, säger läraren Heidi Imeri.

Idag städas klassrummen i Borås grundskolor varje dag.

De dagarna kan nu vara över.

Som BT redan berättat har grundskolenämnden en ansträngd budget, vilket innebär sparbeting på alla områden. Så även städningen.

Grundskolor har nyligen informerats om att städningen av skollokalerna kan komma att minska. Exempelvis ska städningen av klassrummen halveras, från varje dag till varannan.

– Vi får synpunkter från föräldrar redan idag på att det inte är bra städat, bland annat på toaletterna. Personalen sliter och försöker hålla rent redan idag, säger Heidi Imeri, lärare på Byttorpskolan.

Imeri menar att det här påverkar både elevernas och lärarnas arbetsmiljö negativt.

– Det kommer märkas jättetydligt, vi ägnar oss åt kreativt arbete och fruktstunder. Det kommer att bli mer ofräscht, säger Imeri.

Foto: Jan Pettersson

Enligt verksamhetschefen Julio Garcia Atterström är besparingsförslaget varken beslutat eller fackligt samverkat än, men det gäller alla kommunala grundskolor i Borås.

Att lärare blivit informerade handlar om att samla in synpunkter på förslaget. Han har själv fått en del synpunkter från skolor i hans område.

– Från en del skolor som kanske har lite mer slitna lokaler har man tyckt att man behöver behålla ungefär samma nivå.

Är det förvånande?

– Nej, vi har några äldre byggnader, och ska man dra ner på städningen så kan man tänka sig att det får konsekvenser, säger Julio Garcia Atterström.

Men på vissa skolor städar man redan mindre.

”Vi får synpunkter från föräldrar redan idag på att det inte är bra städat, bland annat på toaletterna. Personalen sliter och försöker hålla rent redan idag.” /Heidi Imeri, lärare på Byttorpskolan

 

Kenneth Lundahl är enhetschef för kost och lokalvård för Bergdalskolan, som är en del av det som tidigare kallades Stadsdel Norr. Där drog man redan 2015 ner på städpersonal i syfte att spara pengar, något som BT berättat om innan.

– Vi gick ner på varannandagsstäd i klassrum, och tog bort vissa moment i städningen. Problemet är att skiten inte försvinner, så det blir ett tyngre arbete när man väl städar, säger Lundahl, som poängterar att det inte fattats något definitivt beslut i frågan än.

BT har utan framgång sökt Magnus Bagge, chef för kost- och lokalvårdsenheten på grundskoleförvaltningen.