Språksvårigheter tvingar stafettläkare i Borås att sluta

Borås Artikeln publicerades

- Vi har haft språkproblem bland de stafettläkare som vi hyr in.

Det säger Mats Elm, primärvårdschef i Borås och Bollebygd.
Under det senaste året har flera fått sluta.

I går rapporterade Sveriges Television om dåliga språkkunskaper bland så kallade EU-läkare i Sverige.Enligt en undersökning som gjorts av Rapport har mer än hälften av landets landsting haft problem med läkare som talar för dålig svenska.

– Vad jag vet finns inga språkproblem bland våra egna läkare, utan det är just hyrläkarna som patienter har klagat på, säger dock Mats Elm.

Mellan tummen och pekfingret är det ungefär fem hyrläkare det senaste året som inte har fått fortsätta inom primärvården i Borås på grund av språkproblemen.
Den senaste så sent som för två veckor sedan.
Språkkunskaperna bland läkare är oerhört viktiga, påpekar Mats Elm och berättar att de arbetar både med språktester och språkkurser.

Idag ställs dock inga krav på just språkkunskaper vid upphandlingen av hyrläkare.

–?Jag ska gärna diskutera detta med vår personalavdelning för att få in en klausul om att språket måste fungera bra, säger Mats Elm.

Sigvard Åkervall är läkarföreningens ordförande i södra Älvsborg. Han bekräftar att språkproblemen finns och välkomnar en diskussion.
I förlängningen hotas patientsäkerheten.
Claes-Håkan Björklund, är biträdande chefläkare på södra Älvsborgs sjukhus. Enligt honom är språkproblemen bland läkarna på SÄS är inte något stort problem.
Han berättar hur de arbetar med att erbjuda läkare kurser i svenska.

– Men visst stöter vi på detta med kommunikationsproblem mellan patienter och läkare. Detta är något vi måste fortsätta att jobba med, säger Claes-Håkan Björklund.

På SÄS förs ingen statistik över hur många av sjukhusets läkare som har utländsk bakgrund.
Däremot har de under de senaste åren direktrekryterat ett 50-tal läkare från Tyskland och Ungern.

– Vi är oerhört nöjda med dessa läkare, säger Ann-Charlotte Blomqvist, personalsekreterare.

På fredag ska hon resa ner till Berlin för en ny rekryteringsomgång.