Språkforskare: "På den tiden var ordet neutralt"

Borås Artikeln publicerades

Att skriva neger i tidningen var varken ovanligt eller konstigt på 1960-talet. Först tio år senare började andra benämningar användas.

I dag är neger en föråldrad och i viss mån rasistisk benämning på människor med mörk hudfärg. Men för femtio år sedan, då Franklin Belle bodde i Borås, var det få som reagerade på ordet.
Då var en svart man på besök en stor nyhet på många landsortstidningsredaktioner och rubriker om att det fanns en neger på orten var inte ovanligt på tidningarnas förstasidor runt om i landet.
– På den tiden var ordet neger neutralt. Det var först på 70-talet som ordet försvann, troligtvis till följd av den amerikanska medborgarrättsrörelsens arbete, säger Lars-Gunnar Andersson, radioprofil och professor i modern svenska på Göteborgs universitet.

I dag finns det fortfarande de som anser att neger är ett värdeneutralt ord, även om de flesta är överrens om att ordet är ett föråldrat, förolämpande och negativt laddat begrepp.
– Det finns få ord i svenskan som är så laddade som just ordet neger. Två liknande ord som väl mer eller mindre har försvunnit är lappar och zigenare, säger Lars-Gunnar Andersson.