Spårades av FBI - döms till villkorlig dom

BORÅS Artikeln publicerades
Foto:Borås Tidning

Tingsrätten köpte inte 26-åringens vittnesmål om hur han hjärntvättats av tyska hackers. Han döms till villkorlig dom och dagsböter för brott mot upphovsrättslagen.

BT har tidigare berättat om det anmärkningsvärda fallet, där boråsaren stod åtalad för att ha sålt delvis outgiven musik till bland annat FBI-agenter, som agerat under täckmantel.

Under rättegången i Borås tingsrätt skyllde boråsaren på att han blivit hjärntvättad och lurad av tyska hackers, och ändrade till stora delar sin berättelse från de första polisförhören.

Tingsrätten köper inte de uppgifter som 26-åringen lämnade under rättegången, där han bland annat påstod att hans dator skulle ha fjärrstyrts från Tyskland, och att tyskar "lånat" hans Paypal-konto. Man anser allmänt att de uppgifter som mannen lämnade under rättegången är "vaga, svepande och påtagligt detaljfattiga".

Man konstaterar att boråsaren har varit delaktig i att ha tillgängliggjort musikverk, överfört dem till allmänheten genom försäljning samt framställt digitala exemplar av verken.

Straffskalan för brottet sträcker sig från böter till fängelse i två år, men då det saknas anledning att tro att mannen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet stannar påföljden vid villkorlig dom samt 20 000 kronor i dagsböter.

Dessutom ska 98 000 kronor förverkas från boråsaren, som ersättning för kostnader som han mottagit i samband med brotten.