Slår larm om arbetsmiljön på Samhall

Borås Artikeln publicerades
Foto: Lars-Åke Green

Anställda på Samhall vittnar om dålig psykosocial arbetsmiljö med felmatchade uppdrag, ökad tidspress och rädsla för repressalier vid klagomål.

– Personalpolicyn har hårdnat och Samhall drivs numera som vilket entreprenadföretag som helst, säger Lennart Mauritzon på Fastighetsanställdas förbund.

Borås Tidning har kontaktats av anställda i Borås, som larmar om en pressad arbetssituation. Av rädsla för repressalier kräver de att få vara anonyma.

– Ledningen sätter folk på uppgifter som de inte klarar av. De tar inte hänsyn till vad personen är anställd för och kör över både arbetsförmedlingens och fackets angivelser om varför personen har kommit till Samhall, säger en uppgiftslämnare.

Främst gäller det påtvingade städuppdrag. Samhall har vunnit många upphandlingar och är numera Sjuhärads största städbolag.

– Folk skickas på städjobb som de inte är lämpade för eller inte vill ha. Vi kanske bara har personal som är vana att syssla med enkla förpackningsuppgifter när det kommer städuppdrag, så matchningen fungerar inte alltid, säger en anställd.

Personen påpekar dock att arbetsgivaren har långtgående rättigheter att leda och fördela arbete på önskvärt sätt. Anställda måste åtminstone acceptera en prövotid.

– Det är jättesvårt att i siffror säga hur utbrett missnöjet är, men det är en grupp människor som upplever att det är väldigt dåligt för dem.

Lennart Mauritzon tycker att Samhalls personalpolicy har hårdnat. ”De agerar på ett sätt som de inte borde göra med tanke på att de hanterar människor med arbetsoförmåga”, säger han.
Lennart Mauritzon tycker att Samhalls personalpolicy har hårdnat. ”De agerar på ett sätt som de inte borde göra med tanke på att de hanterar människor med arbetsoförmåga”, säger han.

Källorna vittnar om ökad press och stress som ett led i att företaget utför tjänster åt externa kunder. Det ställer krav på snabbhet och kvalitet i utförande.

– Anställda kan också bli förflyttade ganska långa avstånd med ett par-tre dagars varsel. Det tolkas ofta som en bestraffningsåtgärd trots att arbetsgivaren har rätt att omplacera folk, säger Lennart Mauritzon, ombudsman på Fastighetsanställdas förbund.

Stor personalomsättning bland chefer bidrar till otrygghetskänslan, enligt honom.

– Det finns anställda som har haft uppemot 20 arbetsledare under de senaste fem-tio åren för arbetsledarna har ju sin problematik. De kommer utifrån och har ingen aning om hur det är att jobba på Samhall med den här typen av personal. De har jättehög press på sig, det är inget att snacka om.

Gäller det även Sjuhärad?

– Ja, det är så i hela landet. Jag tror inte att du hittar någon ort som inte har haft hög omsättning på arbetsledning.

Problembilden i Sjuhärad är likartad som för stora delar av Samhallkoncernen i Sverige, enligt Mauritzon.

– Företaget tar inte tillräckligt stor hänsyn till människors arbetsoförmåga, och det driver vi både arbetsmiljömässigt och förhandlingsmässigt. Svårigheten är att få folk att göra det som krävs för att vi ska kunna driva frågan riktigt framgångsrikt mot arbetsgivaren.

Vad menar du med det?

– Folk är rädda för att sticka ut. De är rädda för att bli bestraffade så att det blir svårt för dem att vara kvar i företaget eller att arbetsgivaren flyttar på dem. Det är inte konstigt för det här är människor som befinner väldigt långt nere i hierarkin på arbetsmarknaden.

Fakta

800 anställda i Borås

Samhall, med totalt 23 00 anställda på drygt 200 orter, är ett statligt bolag med uppgift att skapa utvecklande arbetsuppgifter åt människor med funktionsnedsättning.

Det finns 800 anställda i Borås. Hälften av dem jobbar med städuppdrag hos externa kunder i Sjuhärad, exempelvis i butiker, kontorslandskap, järnvägsstationer och idrottshallar.

Lika många finns i bemannade lösningar hos externa kunder, och utför exempelvis sysslor i industrimiljö på Viared sida vid sida med ordinarie personal.

Visa mer...

LO och fackförbunden varslade nyligen om blockad och strejk eftersom de inte kan komma överens med arbetsgivarsidan om en låglönesatsning i kollektivavtalet för Samhallanställda. Borås berörs dock inte av de första aviserade åtgärder som bryter ut 17 oktober om parterna inte enas innan dess.