Skyltning blir fråga för nämnd

Borås Artikeln publicerades

Den uteblivna skyltningen till den senaste gasmacken i Borås väcker känslor.

- Det måste lösas, säger Mattias Goldmann på organisationen Gröna bilister.
Nu lovar Alexis Mouschopanis (M), ordförande i tekniska nämnden, att ta tag i frågan.

BT berättade i går om hur tekniska chefen i Borås, Gunnar Isackson, gett avslag på Fordonsgas Sveriges ansökan om skyltning till den nyöppnade gasmacken på Göta. Detta trots att de tre gasmackar som ägs av Borås energi och miljö har fått fullgod skyltning.-

- Det är klart att man får en misstanke om att kommunen vill skydda sin egen biogasförsäljning. Nu är det dags att visa i ord och handling att det inte är så, säger Mattias Goldmann på organisationen Gröna bilister.
Han poängterar att skyltning är viktigt för att få fler att välja det mer miljövänliga bränslet.

- Konkurrensen gynnar kommunens egen gasförsäljning, för ju fler tankställen det finns, desto fler kan tänka sig att köra på biogas, säger han.
Och nu reagerar också politiker i Borås:

- Spontant kan jag tycka att det är märkligt, säger Alexis Mouschopanis (M), ordförande i tekniska nämnden.
Finns det politiska direktiv om att de tankstationer som drivs av Borås energi & miljö ska gynnas?

- Nej, det har aldrig diskuterats under min tid i nämnden, och jag hoppas inte att det har gjorts tidigare. Jag tror man behöver ta en diskussion om vad som ska finnas med i trafikskyltningen.
Kommer du att ta upp skyltfrågan till diskussion i nämnden?

- Ja, jag tror det blir oundvikligt. Det här väcker uppenbarligen känslor, säger Alexis Mouschopanis.
Även Ulf Olsson (S), kommunalråd i Borås, poängterar att det inte finns någon politisk vilja att värna Borås energi & miljö gentemot konkurrenterna.

- Min allmänna uppfattning är att det är positivt att lyfta fram miljövänliga alternativ, och att man ska behandla alla olika intressenter på ett korrekt sätt. Sedan kan jag förstå att man inte kan ha hur många olika skyltar som helst, säger han.
Jonas Holmberg är kommunikationschef på Borås Energi och Miljö, och inte heller han vill förknippas med att staden försvårar för en konkurrent. Han tycker tvärtom att det i så fall är fel.

- Jag tycker att det ska skyltas till alla tankställen för biogas, det behövs om en marknad ska byggas upp. Vi ska kämpa på likvärdiga villkor med våra konkurrenter, självklart tycker jag inte något annat, säger han på telefon till BT.

- Jag är just nu på semester och kör genom Gislaved. Här har jag sett tre vägskyltar på det kommunala vägnätet som hänvisar till tankställe för biogas.
Holmberg har varit i kontakt med energibolagets vd Gunnar Peters, också på semester, som även han tar avstånd från alla påståenden om att bolaget försökt påverka beslutsfattandet om en konkurrent.