Skiftarbete har stora risker

Borås Artikeln publicerades

Skiftarbete med nattimmar är inte bra för hälsan.

Men mindre studier visar att intensiva 12-timmarspass som kombineras med lång ledighet fungerar bra.

– Den långa ledigheten är absolut avgörande för hälsan, säger professor Torbjörn Åkerstedt.

Effekterna av få extremt långa arbetsdagar som kompenseras med fyra lediga dagar i veckan, har visat sig vara mycket positiva. Det sliter inte lika mycket på kroppen. Åtminstone om arbetsbelastningen under 12-timmarspassen inte är för krävande.

– Den långa ledigheten är absolut avgörande för hälsan eftersom återhämtningstiden visat sig vara mycket viktig för att orka köra de långa passen, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Riskerna vid övriga typer av skiftarbete talar däremot sitt tydliga språk.

– Säkra resultat visar en viss höjning av risken för bland annat olika cancerformer, säger Torbjörn Åkerstedt. Sömnstörningar, mag- och tarmsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar är emellertid de största riskerna vid skiftarbete.

– Det är helt enkelt ofysiologiskt att jobba nätter eller skifta mellan dag och natt, säger Torbjörn Åkerstedt.

En undersökning, som Dagens Arbete genomfört tillsammans med Novus Opinion, visar också att 28 procent av de tillfrågade har fått problem med hälsan på grund av skiftarbete. Mer än var tredje skulle om det var möjligt hellre välja dagarbete.

Men någon ökad dödlighet har emellertid inte kunnat registeras. Även då det finns arbetsolyckor, med dödlig utgång, som kan tros bero på följderna av störd sömn.

– Men det är så liten del att det inte märks i den totala statistiken. Sedan påverkas inte dödstalen eftersom de som får problem med skiftarbete lämnar det innan det blir en vana. De som stannar kvar är personer som är lämpade för det, förklarar Torbjörn Åkerstedt.

Forskarkollegan Göran Kecklund har också uppfattningen att vissa människor tål skiftarbete bättre än andra.

– En del människor mår till och med sämre om man tvingar dem att jobba sju till fyra. Fast det är en mycket liten grupp, säger Göran Kecklund.

Utöver lång återhämtningstid spelar även inflytande på arbetschemat stor roll för hur man mår.

– Däremot verkar det inte ha några långsiktiga hälsoeffekter att förkorta arbetsdagarna till sex-timmar, hävdar Torbjörn Åkerstedt.

Vibeke Specht

vibeke.specht@bt.se

033 - 7000 796