Så tycker politikerna om obligatoriska skolvalet

Borås Artikeln publicerades

BT frågade partierna i Borås om hur de ser på obligatoriska skolvalet.

Vad är ditt partis uppfattning om obligatoriska skolvalet?

Annette Carlson, M
Annette Carlson, M

Moderaterna, Annette Carlson:

– Vi tror på ett obligatoriskt skolval genom att vi tror på människors vilja att välja, familjerna är de bästa att avgöra vad som är bra för barnen. Ett aktivt skolval gör att alla behöver fundera över vilken skola som är den bästa för dem, vi tror att det på sikt leder till en ökad rörlighet.

Kjell Hjalmarsson, MP
Kjell Hjalmarsson, MP

Miljöpartiet, Kjell Hjalmarsson

– Vi är emot det i den nuvarande formen, men vi vill inte stänga alla dörrar. Ett argument när det infördes var att det skulle minska skolsegregationen, men ser man hur folk har valt så har det inte lyckats. Vi är positiva till skolval, men inte obligatoriskt. Vi får se vad det kommer för förbättringsförslag.

Anna Svalander, L
Anna Svalander, L

Liberalerna, Anna Svalander:

– Vi tycker det är jättebra och självklart, att föräldrar och elever - och inte politiker ska välja skola. Jag är övertygade om att elever och föräldrar själva kan bestämma vad som är bäst, snarare än att politiker ritar upptagningsområden. Systemet är inte perfekt, ändå har över 90 procent fått sina förstaval. Jag tycker att syskonförtur ska gälla, den förändringen vill jag se.

 

Ulf Olsson, S
Ulf Olsson, S

Socialdemokraterna, Ulf Olsson:

– Vi vill att det ska vara ett frivilligt val, inte obligatoriskt. De allra flesta vill att barnen ska gå på närmaste skolan, tillsammans med sina kompisar. Då är det viktigt att man ska få göra det. Självklart ska man kunna få välja skola, men då ska det vara frivilligt, inte ett tvång. Om vi vinner valet så kommer vi plocka bort det obligatoriska skolvalet.

Niklas Arvidsson, KD
Niklas Arvidsson, KD

Kristdemokraterna, Niklas Arvidsson:

– Vi tycker att det i grunden är positivt att föräldrar och barnen tillsammans väljer vilken skola som passar dem bäst. Det obligatoriska skolvalet har visat att kommunen längre än nödvändigt skjutit upp renoveringen och utbyggnad av skolorna i Borås. Vi ska lära oss av det som inte gick bra första gången, förhoppnings blir det ännu bättre nästa gång.

Ida Legnemark, V
Ida Legnemark, V

Vänsterpartiet, Ida Legnemark:

– Vi vill att det avvecklas. Vi har sett att det blir problem med obligatoriska skolvalet, det blev inte alls att så det främjar integration, snarare tvärt om. Från kommunens sida kan man istället jobba med upptagningsområden för att främja integration. Det finns med som ett vallöfte att vi vill avskaffa det obligatoriska skolvalet.

 

Kerstin Hermansson, C
Kerstin Hermansson, C

Centerpartiet, Kerstin Hermansson:

– Vi vill ha kvar det obligatoriska skolvalet. Man har ju bara prövat det en gång i Borås. Det var en del fel som begått och de felen ser man över nu, exempelvis det här med syskonförtur. Vi tycker det är viktigt för eleverna och familjerna, att det är dem och inte politikerna som väljer skola.

Björn Qvarnström, SD
Foto: Petter Trens
Björn Qvarnström, SD

Sverigedemokraterna, Björn Qvarnström:

– Vår uppfattning är att det är en bra sak, att föräldrar ska kunna bestämma var barnen ska gå. Tanken är bra, men på grund av vi inte haft tillräckligt med plats i skolorna så blivit fel. Borås stad har misskött utbyggnaden av skolor i två decennier. Sedan är det upp till oss som stad att leverera och genomföra det.