Så ska Ramnasjön bli badsjö året om

Borås Artikeln publicerades
Borås stads kommunbiolog, Jenny Pleym, är inte alls förtjust i idén att värma upp Ramnasjön, i alla fall inte till badtemperatur året runt. "De flesta av våra fiskarter är anpassade för kallt vatten", säger hon.
Foto:Alex Ljungdahl
Borås stads kommunbiolog, Jenny Pleym, är inte alls förtjust i idén att värma upp Ramnasjön, i alla fall inte till badtemperatur året runt. "De flesta av våra fiskarter är anpassade för kallt vatten", säger hon.

En ny fjärrvärmeledning mellan Sobacken och Ryaverket kan dras igenom Ramnasjön.

Planer finns på att använda spillvärmen från ledningen för att höja temperaturen i sjön - och skapa badtemperatur även vintertid.

Mångmiljardsatsningen på bland annat ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken är en av Borås stads största investeringar någonsin. Satsningen medför också att det måste grävas ner nya fjärrvärmeledningar, bland annat mellan den nya anläggningen på Sobacken och Ryaverkets fjärrvärmecistern.

Det finns i dagsläget ett flertal alternativa vägar för dragning av den nya ledningen, ett förslag är att dra den genom Parkstan och Ramnasjön. Anledningen till att man vill utnyttja Ramnasjön är att det blir en besparing, det är billigare att dra ledningen i sjön än att gräva runt. Att lägga ledningen i sjön innebär också att man slipper göra onödiga ingrepp i Ramnaparken.

Enligt vad BT erfar finns också långt framskridna planer på att använda sig av den spillvärme som fjärrvärmen ger och värma upp sjön.

En temperaturhöjning med bara några grader skulle till exempel innebära att sjön förblir isfri året runt. En effekt av detta som man hoppas på är att vissa fågelarter som annars skulle flyttat söderut väljer att stanna då tillgången på mat ökar.

En fågel som kan komma att välja den uppvärmda Boråssjön i stället för Hornborgasjön är tranan, som helst vadar i lite ljummet vatten.

En positiv följdeffekt skulle kunna då bli att fler fågelintresserade söker sig till Borås under en tid på året då turistnäringen går på tomgång och då fågelskådning i princip ligger helt nere. Ett naturum i anslutning till sjön för att visa både nytillkomna och befintliga arter är en annan idé som förts fram.

Det kommer dock att bli problem med p-platser runt sjön när det kommer ornitologer från hela landet på besök.

När Skara kommun fick höra talas om Borås planer på att "stjäla" fågelturisterna kopplades Bert Karlsson in omgående. Skaraprofilen hyllar dock Boråsidén.

– Det här är ju en kanongrej. Jag känner till ett liknande projekt mitt i Moskva där man värmt upp en sjö. En sjö som jag dessutom har badat i. Många fåglar gillar ju varmt vatten, bland annat tranor så ni kan ta dem om ni vill, säger han.

En avgränsad del av sjön skulle, enligt de planer som BT tagit del av, även kunna användas för tempererat bad året runt. En termostatreglerad förgrening från ledningsrören skulle utan vidare räcka för att värma upp ett avgränsat område utan att nämnvärt påverka fjärrvärmens returtemperatur. Principen blir i så fall densamma som används för att värma upp trottoarer i centrala Borås.