Psykologer larmar: "Tolv barn är max"

Borås Artikeln publicerades

Barn riskerar att inte få den omsorg de behöver i förskolans stora barngrupper.

Det anser psykologerna Emma Liljestad och Karin Simonsson, som också menar att omsorg behöver gå före pedagogik.

Det finns gränser för vad både pedagog och barn kan klara av. För en pedagog kan det vara rimligt att ha ansvar för fyra småbarn, 1-3 år gamla. Om barnen är lite äldre, 4-6 år, kanske fem barn. Men antalet barn per vuxen är inte allt. Gruppen får inte heller vara för stor, oavsett antalet vuxna.

- Tolv barn om de är små, 18 om de är lite äldre. Barnen kan inte skapa hur många relationer som helst av god kvalitet, säger Emma Liljestad.

På kort sikt kan det ge otrygga barn på förskolan, som inte blir sedda och bekräftade i tillräcklig omfattning. På lång sikt är det svårare att veta.

- Det är ett stort experiment och vi vet inte var det landar, skulle jag vilja säga. Frågan är vilka risker vi vågar ta med våra barn, säger Karin Simonsson.

Färska siffror visar att problemet med stora barngrupper och hårt belastad förskolepersonal är högaktuellt. Mer än hälften av grupperna består av 20 barn eller fler. Dessutom ökar skillnaderna mellan Borås olika stadsdelar.

Läs mer i dagens BT eller i eBT!