Psykolog: Glöm inte att stötta föräldrarna

Skene Artikeln publicerades
2 bilder

Eleverna på bussen är i behov av individanpassat stöd, medan allmänheten oftare behöver återgå till vardagsrutinerna.

För föräldrarna är det viktigt att få stöd för att finnas till för barnen.

I första läget, gäller det att bara ge lugn och ro. Att inte ingripa med allt för mycket behandlande insatser, de flesta är inte där psykiskt än utan behöver landa, säger Anders Broberg, Skenebo och professor i klinisk psykologi på Göteborgs universitet.

Han skiljer på eleverna som befann sig på bussen och ungdomar i allmänhet i Skene. För den större delen ungdomar i Skene är det viktigt att återgå till vardagen.

– Inom ramen för vardagen: ge utrymme för sorg, eftertanke och diskussion. Ibland har vi i vuxenvärld en tendens att vilja ställa så många saker till rätta och då kan vardagen som ger ungdomarna trygghet gå lite förlorad, säger Anders Broberg.

När det gäller de ungdomar som själva var med på bussen bör stödbehovet vara mer individanpassat.

– Bara det faktum att man varit med på bussen betyder inte att man varit med om samma sak. Man kan ha sett och hört olika saker och vi reagerar alla väldigt olika.

En vanlig reaktion är överlevnadsskuld.

– "Jag borde kunnat ha gjort något", sådant som man rent logiskt vet inte stämmer. Vi behöver på något sätt förstå det som inte går att förstå, säger Anders Broberg.

Han menar att en del elever inom några månader kommer ha landat i vad som hänt och se på det med viss distans, medan andra kommer befinna sig i början av en kris.

För att på sikt kunna ta sig vidare är det viktigt med någon form av avslut.

– Det är väldigt viktigt att det så småningom blir klarlagt vad som egentligen hände, oavsett vad det är för skäl.

Anders Broberg var forskningspsykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg efter Backbranden 1998.

– Det var två saker som var helt avgörande för hur ungdomarna mådde efter branden: Hur familjesituationen hade fungerat och hur skolan hade fungerat, säger Anders Broberg.

Han påpekar också att en för stor del av resurserna avsattes initialt.

– En del av stödet var bortkastat då, eftersom ungdomarna inte var reda att ta emot stödet.

Då det är svårt att veta vilka som behöver stöd i ett senare skede är det viktigt att följa var och en individuellt, menar Anders Broberg.

Vad gäller stödet hemifrån påpekar han att det är viktigt att föräldrarna till de överlevande barnen erbjuds stöd.

– Föräldrarna behöver hjälp för att vara de stora och kloka som barnen är vana att vända sig till. När det är mindre barn som är med om olyckor är det naturligt att tänka på föräldrarna. Men när det gäller tonåringar glömmer man ibland bort föräldrarna, säger han.