Privata intressen kan ta över flera av Borås stads badhus

Borås Artikeln publicerades

Samtliga stora badhus i Borås kan komma att drivas i privat regi.

Fritids- och turistnämnden kommer på tisdag att be kommunfullmäktige om tillstånd att lämna ut Stadsparksbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet för anbudsgivning.

– Vi tycker det här är bra, vi kan möjligen få en rationellare drift med en privatisering säger ansvariga kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (fp)

– Fullständigt vansinnigt, vi har badhus som fungerar bra och som är omtyckta, det här är trångsynt och enbart av ideologiska skäl som den politiska majoriteten nu lägger det här förslaget säger Ulf Olsson, kommunalråd (s).

Det kommer att bli politisk strid om förslaget att gå ut på den fria marknaden och begära in anbud från samtliga stora badhus i Borås.

Även Sandared?

Tidigare har fritids och turistnämndens ordförande, Bengt Fredenlund (m), föreslagit att man borde pröva om man kan privatisera, konkurrensutsätta, Stadsparksbadet. Men nu, när frågan ska avgöras på tisdag, är förslaget att också baden i Dalsjöfors och Sandared ska kunna bli privata.

Morgan Hjalmarsson, ansvarigt kommunalråd (fp) välkomnar förslaget:

– Förhoppningsvis kan vi få en ökad kvalitet, vissa saker går att göra lika bra, eller bättre, i privat regi säger han. Det kan också bli billigare för boråsarna , men jag tror inte det blir billigare att bada.

Ulf Olsson (s) delar inte Morgan Hjalmarssons åsikter, tvärom.

– Jag tror inte ett dugg på att det skulle bli bättre med privata entreprenörer. Troligen blir det en kvalitetsförsämring för badgästerna, genom minskad personaltäthet och sämre anläggningar.

Tidigare har Kommunalarbetarförbundet sagt nej till privatisering. Om det ändå blir ett beslut om privata entreprenörer vill badpersonalen på Stadsparksbadet vara med i budgivning.

Deras förslag är i så fall att personalen får driva badet på så kallad intreprenad, vilken innebär att personalen fortfarande är kommunalt anställda men att personalen driver verksamheten.