Oppositionen känner sig överkörd

Borås

– Inte acceptabelt, säger kommunstyrelsens vice ordförande Ulf Olsson (S).
– Diktatursfasoner, säger Lennart Andreasson (V).

Artikeln publicerades 14 maj 2009.

Oppositionen är mycket kritisk till hur frågan om ny nämndorganisation har hanterats. De trodde på en partiövergripande överenskommelse eftersom ett möte är planerat till slutet av maj.

De tycker också det är märkligt att man nu arbetar fram ett förslag som skall presenteras efter valet. Frågan är nu om kommunen kommer att gå ut och nyanställa innan fullmäktige fattat beslut om den nya organisationen.

Ulf Olsson säger att partiet inte bundit sig för någon lösning men utgångspunkten är en decentraliserad organisation.
– Det viktigaste är att vi vill inte öka antalet heltidspolitiker, men det är viktigt att behålla systemet med fritidspolitiker.

Lennart Andreasson skräder inte orden.
– Sådan här maktfullkomlighet har jag aldrig varit i närheten av tidigare.