Områdeschef i Borås: "Ingen skyldighet för skolan att anmäla brott"

Borås Artikeln publicerades

På en direkt fråga om när skolan ska anmäla brott svarar områdeschefen Hayne Hedin:

– Det finns ju ingen lagstyrd skyldighet att göra det.

BT har varit i kontakt med Hayne Hedin, områdeschef i stadsdel Väster, som har ansvar för den berörda skolan. Hedin känner inte till detaljer i fallet med 13-åringen och vill inte kommentera ärendet.

Men han säger:

– Det är ju så här att... det finns ju ingen laglig skyldighet för en skola att göra polisanmälan, det finns ju inte. Alltså, om man jämför till exempel med att vi har en skyldighet att göra orosanmälningar till socialtjänsten, det är ett exempel på en åtgärd som är lagstyrd. Det vill säga där måste vi ju göra en sådan orosanmälan om vi befarar att barn far illa. Det är vi alltså skyldiga att göra.

– Det är ju inte lagstyrt på samma sätt när det gäller polisanmälan. Jag kan alltså inte yttra mig i det här särskilda fallet eftersom jag inte känner till omständigheter. Det finns ju alltid i varje enskilt fall specifika förutsättningar som man måste värdera och bedöma och göra en analys utifrån som kan avgöra att man väljer att agera på det ena eller det andra sättet. Så jag kan tyvärr inte kommentera det mer än så.

När ska skolan anmäla brott?

– Ja, det var precis det jag sa innan. Det finns ju ingen lagstyrd skyldighet att göra det.

Men vart drar ni gränsen? När anmäler ni ett brott?

– Man kan väl säga så här att det grundläggande förhållningssättet som vi brukar utgå ifrån det är ju att... allt som sker i skolan och som kan vara brott, alltså som finns på en straffskala, där brukar vi ju ha som en grundprincip att polisanmäla. Så kan man säga. Men just det här särskilda ärendet kan jag inte yttra mig om.

– Varje ärende är unikt, det finns specifika, speciella förutsättningar omständigheter och skäl till att man i en analys drar ett antal slutsatser och väljer att göra på det ena eller andra sättet. Jag kan alltså inte kommentera det här särskilda ärendet. Du får ha respekt för det.

Lars Bengtsson är områdeschef i stadsdel Norr, som har med ett mer övergripande ansvar för skolan. Han säger att det finns ett glasklart förhållningssätt till när det kommer till misstänkta brott på skolor.

– Det finns en väldigt tydlig policy. Kortfattat innebär den att det som är att betrakta som brott i lagstiftningens mening ska polisanmälas, oavsett om eleven är straffmyndig eller inte. Och huvudregeln är att skolan ska anmäla händelsen, det gäller även då målsäganden inte vill eller vågar anmäla.

Enligt Bengtsson hamnar ansvaret framförallt på rektorn.

– Det kan vara så att en förälder gör anmälan och då gör inte skolan en särskild anmälan. Men policyn är annars att rektorn i första hand ska göra det. Alla policyer och rutinbeskrivningar är naturligtvis kända av skolorna.

Jonas Ekelund

jonas.ekelund@bt.se

033-700 07 74