Ökat stöd för unga med psykisk ohälsa

Borås Artikeln publicerades
Barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Sedan i våras finns en ny enhet, ungas psykiska hälsa, som stöd för vårdcentralerna. Projektledaren Zophie Mellgren och enhetschefen Maria Hyllstam i verksamhetens nya lokaler vid Södra torgets vårdcentral i Borås.
Foto: Jan Pettersson
Barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Sedan i våras finns en ny enhet, ungas psykiska hälsa, som stöd för vårdcentralerna. Projektledaren Zophie Mellgren och enhetschefen Maria Hyllstam i verksamhetens nya lokaler vid Södra torgets vårdcentral i Borås.

Det regionala pilotprojektet drog i gång vid årsskiftet. I mars togs första patienterna i Borås emot. Nu flyttar enheten för Ungas psykiska hälsa in i nya lokaler. ”Vår uppgift är att förstärka primärvårdens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa”, säger projektledaren Zophia Mellgren.

Sedan årsskiftet har primärvården fått förstärkning i Västra Götalandsregionen. Ny enheter med tilläggsuppdrag har skapats. Målet med pilotprojektet är att hitta en modell i regionen för att stärka och stötta primärvårdens resurser när det gäller hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa. Projektet är unikt för Västra Götaland och finns hittills på sex vårdcentraler i regionen, varav en på Södra torgets vårdcentral i Borås.

– Det handlar om att stötta och hjälpa barn och unga mellan 6 och 18 år. Vi har sett att man behöver bli bättre på att möta de här grupperna, säger Zophia Mellgren.

Och förstärkningen behövs, något som Västra Götalandsregionen uppmärksammat, på senare år har den psykiska ohälsan bland barn och unga stadigt ökat.

–Det är inte den allvarliga psykiska ohälsan som ökat utan den lindriga problematiken som ökat explosionsartat bland barn och unga. Det kan vara allt från oro som inte går över till att inte kunna sova om natten, säger Maria Hyllstam, psykolog, terapeut och enhetschef för den nya enheten i Borås.

Hittills finns det sex nyskapade enheter i regionen, två i Göteborg, en i Lidköping, en i Uddevalla, en i Ytterby och en i Borås. Under hösten ska det skapas ytterligare fem nya enheter. Varje enhet ser i stort sett likadana ut med tre psykologer, en socionom samt ytterligare en person som till exempel kan vara en sjuksköterska. Pilotprojektet är tvåårigt.

I Borås togs de första patienterna emot i mars i år. Hittills har drygt 150 personer fått hjälp i form av bland annat samtal. Den nya enheten kommer att vara en resurs för i stort sett hela Sjuhärad.

Snabbhet är en annan viktig del i arbetet. Ingen ska behöva vänta längre än sex veckor på att få en tid, hittills har de flesta i Borås fått en besökstid inom 14 dagar.

– Det är också viktigt att understryka att det här är nya resurser som skjuts till, finansierat av staten, och inte en omfördelning av resurser, säger Maria Hyllstam.

För att komma i kontakt med enheten Ungas psykiska hälsa kan man antingen gå via sin ordinarie vårdcentral eller söka direkt till enheten.