Öka pulsen för bättre kunskap

Borås Artikeln publicerades
Pulsmätarna kopplas till en i-pad och via bilden som projiceras på väggen i idrottshallen kan eleverna följa om de ligger på rätt puls. Under varje termin ska både konditionen och mattekunskaperna testas tre gånger. Allt för att se vilka effekter mer träning ger.
Foto:Jan Pettersson
Pulsmätarna kopplas till en i-pad och via bilden som projiceras på väggen i idrottshallen kan eleverna följa om de ligger på rätt puls. Under varje termin ska både konditionen och mattekunskaperna testas tre gånger. Allt för att se vilka effekter mer träning ger.

Ekarängsskolan satsar på pulsträning för lärande.

Målet är höjda skolresultat och ökat välbefinnande hos eleverna.

Och i framtiden siktar idrottsläraren Daniel Fornell ännu högre.

De färgglada scannade bilderna visar med all tydlighet hur rörelse påverkar hjärnans aktivitet. Denna teknik ger bevis för vad som länge varit en aktuell diskusson.

I höst drar Ekarängsskolan igång med att testa pulsträning för lärande på alla fjärdeklassare. Daniel Fornell har redan skaffat utrusningen, gått utbildningen och skapat plats i schemat för att eleverna ska få röra sig rejält varje dag. Bakom projektet finns forskning.

– Om du i minst 20 minuter ligger på mellan 70 och 90 procent av din maxpuls, då har du en effekt som varar i två timmar i hjärnan.

Därför handlar inte schematrixandet bara om att få rum med passen puls för lärande, utan också om att placera lektioner i matematik och svenska direkt efter för att utnyttja den ökade kapacitet som träningen ger.

– Bonusen jag ser på Ekaräng är också att vi kan dra ner konflikterna mellan eleverna.

Han visar bunten med dokument från den amerikanska forskningen. Där framgår att de disciplinära problemen minskade med 51 procent på två år och resultaten i läsning och matematik gick upp med 40 procent.

– Det viktigaste är ju att de rör på sig, det leder till ett både ökat fysiskt och psykiskt välmående.

Tre gånger i veckan kommer eleverna att ha puls för lärande på schemat. Då blir det ofta stationsträning, ett effektivt sätt att dra upp pulsen. De övriga två skoldagarna har eleverna idrott.

Fornell bjuder själv på extra tid, har fixat fram lånekläder och sett till att han har möjlighet att tvätta kläder och banden som pulsmätarna ska fästas på. Och han hoppas att projektet växer. I framtiden är hans dröm att alla barn ska erbjudas både pulspass och frukost varje morgon.

Fler skolor i Borås har visat intresse för puls för lärande, men så vitt Fornell vet är det bara Ekaräng som gör ett försök som är obligatoriskt för en hel årskurs. Dalsjöskolan kommer också att testa och flera andra skolor har visat intresse.

– Politikerna måste förstå att om det här projektet faller väl ut så måste de investera pengar att anställa människor som håller i det här. Och det kommer att behövas fler lokaler.