Ogillar utländska journalister

Borås Artikeln publicerades

BT:s förfrågan om att besöka Gina Tricots organisation på plats i Bangladesh förblev obesvarad.

Så har granskningen genomförts

Gina Tricot har vid upprepade tillfällen tillfrågats om en lista över sina leverantörsfabriker, men nekat till att lämna ut en sådan. Förfrågan om att besöka företagets organisation på plats i Bangladesh förblev obesvarad.

Därför har granskningen utgått från fabriker som BT på egen hand har lyckats knyta till Gina Tricot. I de flesta fall har fabrikerna själva uppgett Gina Tricot som kund på sina hemsidor. Informationen har sedan kunnat bekräftas genom kontroller med fabriksledning på plats, arbetare, organisationer och register över export och import. Fabrikerna besöktes under november och december 2014.

Fabriksägare i Bangladesh är djupt skeptiska till utländska journalister, efter att uppmärksamhet har riktats mot frågor som barnarbete, fabriksolyckor och låga löner. Därför valde vi i kontakten med dem att delvis uppträda under falsk identitet.

---

Bangladesh textilindustri

Bangladesh första klädfabrik skeppade sin först last kläder till Europa 1980. Nu utgör kläder 80 procent av landets export och antalet fabriker är omkring 4200, med drygt fyra miljoner arbetare. Förra året exporterade landet kläder till ett värde av drygt 194 miljarder kronor. Landets mål är att dubblera den siffran till år 2021.

Samtidigt som andelen fattiga i Bangladesh har minskat och den genomsnittliga livslängden ökat så tillhör Bangladesh fortfarande världens minst utvecklade länder och hälften av befolkningen lever fortfarande på under 1,25 amerikanska dollar om dagen.

Rana Plaza-kollapsen 2013 blev en milstolpe för textilindustrin i landet. Sedan dess har mer än 1000 fabriker stängts. The Accord on Fire and Building Safety, som initierades efter Rana Plaza, har granskat drygt 1100 fabriker sedan dess och funnit säkerhetsbrister i samtliga. Var tionde, 110 fabriker, har liksom Shinest Apparels tvingats att genomföra omedelbara åtgärder under hot om evakuering. I 19 fall har organisationen sedan bett regeringen att utfärda evakueringsorder. Förhoppningen från initiativtagarna, som är klädbranschen själv, är att Bangladesh textilindustri inom kort ska vara betydligt säkrare.

Källa: Daily Star, BGMEA, FN, Världsbanken, The Accord.

---

Fabrikerna

Shinest Group (med fabriken Shinest Apparel): Ett av bolagen i gruppen uppger på sin hemsida Gina Tricot och även Walmart, Walls och Lidl som framstående kunder. Shinest Groups vd bekräftar på plats att gruppen tillverkar åt Gina Tricot. Enligt honom anlitar även Hennes & Mauritz företaget. Gina Tricot bekräftar att Shinest är en av företagets leverantörer.

J.L. Fashion: Företaget skriver på sin hemsida att de arbetar med Gina Tricot. J.L. Sweater, där en dödsolycka nyligen skedde, är en av företagets fabriker. Gina Tricot bekräftar att de anlitar företaget.

Tamishna Group: Uppger att Gina Tricot är ett av nio namngivna köparföretag, det enda från Sverige. Uppgifterna bekräftas av arbetare. Gina Tricot uppger att de har gjort en beställning från fabriken, som levererades 2011.

Tobias Andersson Åkerblom

Moa Kärnstrand