Nya BT vill ha kritiska läsare

Borås Artikeln publicerades

Nytt och fräscht – men läsarna ska ändå känna igen sig. Bosse Hedin och Tony Henschel har lett arbetet med att skapa en ny Borås Tidning.

En välgjord lokaltidning med ambitioner, kanske lite för traditionell, något opersonlig. Det var Bosse Hedins och Tony Henschels intryck när de först började läsa och lära känna Borås Tidning.

Under fyra månader har de nu lett arbetet med att förändra och förnya tidningen och snart har läsarna den i brevlådan. Det första de kommer att märka är förstås det nya utseendet.

Det kommer att bli mer färg på sidorna, bland annat för att göra det lättare att hitta i tidningen.
– Jag vill att läsarna ska se en mer logisk uppdelning mellan nyheter och mjukare material, och tydliga färgmarkeringar för olika avdelningar. Jag hoppas också att BT kan bli lite gladare i sitt tilltal, säger Tony Henschel.

En del avdelningar byter plats. Det gäller till exempel kultur och nöje, som slås samman till en avdelning och får en mer framträdande plats i tidningen.
– Jag tror att läsarna kommer att tycka att tidningen är modernare och mer lättillgänglig. BT har ju en stark relation med läsarna sedan tidigare så förhoppningsvis ska de också känna igen sig, säger Bosse Hedin.

Men det är inte bara tidningens utseende som har förändrats. Läsarna ska också möta en förändrad journalistik. För att åstadkomma det har nya inslag förts in i tidningen och nyhetsarbetet har organiserats på ett nytt sätt.
– Det är ingenting som läsarna märker från dag ett. Men med tiden kommer de förhoppningsvis att märka att det är en mer genomtänkt journalistik, som gör tidningen mer relevant.

Chefredaktör Stefan Eklund har fört fram dialog med läsarna som en ledstjärna, både i förändringsarbetet och i det dagliga arbetet på redaktionen. Det har också duon Hedin och Henschel tagit fasta på i sitt arbete.

Men om tidningen ska föra dialog med läsarna, måste också läsarna vara aktiva. Bosse Hedin uppmanar dem att vara kritiska och ifrågasätta när det behövs.
– Tidningen har höga journalistiska ambitioner och mår bra av att ha kritiska läsare. Och så ska man utnyttja att BT:s redaktion vill öppna upp sig. Man ska inte vara rädd för att ifrågasätta och ha dialog.