Ny runda i rätten för islamiska skolan

Borås Artikeln publicerades
Till höger: Abdirizak Waberi, rektor vid Römosseskolan i Göteborg.
Till höger: Abdirizak Waberi, rektor vid Römosseskolan i Göteborg.

Islamiska skolans tillstånd att få starta i Borås ska nu prövas i kammarrätten.

Borås stad överklagade i somras beslutet att islamiska Römosseskolan ska få lov att starta i kommunen.

Nu kommer beskedet att Kammarrätten i Stockholm ska pröva frågan. I beskedet framgår bara att saken ska prövas, här finns inga motiv till varför ärendet får prövningstillstånd i kammarrätten.

– Det är positivt att vi har fått prövningstillstånd, säger kommunalrådet Malin Carlsson (S). Vår inställning är ju att vi är emot religiösa friskolor, för att det är segregerande

– Vi är ledsna att det blir på det här sättet, att de absolut inte vill ha oss, säger Abdirizak Waberi, rektor för Römosseskolan i Göteborg. Det kan jag inte förstå, det är väldigt märkligt när det har visat sig att många medborgare i kommunen vill att Römosseskolan ska etablera sig. Skolinspektionen ser att vi uppfyller alla krav för att bedriva skola i kommunen och ändå finner politikerna att de har skäl för att neka oss etablering och neka medborgarna att välja fritt.

Römosseskolan kommer i kammarrätten att hålla sig till samma argumentation som tidigare.

Det som Borås kommun hävdade i sitt resonemang för att få prövningstillstånd var att islamiska skolan hotar integrationen.

Borås tog bland annat upp att skolan både i stadgar och marknadsföring är så tydlig med att rikta sig till elever med muslimska föräldrar. Därför skulle skolan inte vara förenlig med kommunens arbete för ett integrerat samhälle.

Römosseskolans argumentation vid den första rättsliga rundan var den omvända. Föreningen islamiska skolan i Göteborg, som står bakom ansökan till Skolinspektionen, lyfte i sitt yttrande fram de goda resultat som eleverna i Göteborg gör. Föreningen hävdade att i de flesta fall kan den islamiska skolan innebära betydligt bättre möjligheter för deras elever att etablera sig i det svenska samhället än vad de skulle ha fått på en kommunal skola i ett bostadsområde där socioekonomiskt underläge och utanförskap är ett etablerat problem.

Det var i juni månad som Föreningen islamiska skolan i Göteborg efter en dom i förvaltningsrätten fick rätt att starta Römosseskolan. Fullt utbyggd är planen att skolan ska ha 550 elever. Här ska grundskolans alla klasser och fritidshem finnas.

Men det beslutet överklagades alltså av Borås stad och nu är det alltså klart att kammarrätten ska pröva frågan.

LÄS MER: Borås kräver ett nej till islamiska skolan

LÄS MER: Kontroversiella män bakom islamiska skolan

LÄS MER: Islamiska skolan får starta i Borås