Nelly fortsätter att gå bra

Borås Artikeln publicerades
Nelly har använt ”influencers” som en viktig strategi på sociala medier, nu har man också satsat på en dramaserie.
Foto:Nelly
Nelly har använt ”influencers” som en viktig strategi på sociala medier, nu har man också satsat på en dramaserie.

En väsentligt förbättrad vinst och god omsättning. Modeföretaget Nelly fortsätter en positiv trend. Satsningen på en dramaserie drog trafik.

Nelly förbättrade sin lönsamhet under det första kvartalet i år. Och utvecklingen för det andra kvartalet för e-modeföretaget från Borås visar på ännu bättre siffror, visar siffrorna för ägaren, börsnoterade Qliro group. Omsättningen landade på 365 miljoner kronor andra kvartalet, vilket är en ökning med tio procent jämfört med i fjol.

Samtidigt ökade resultatet från drygt 10 till 40 miljoner kronor. Det innebar att rörelsemarginalen - vinst i förhållande till omsättning – landade på 11 procent, vilket är mycket bra för den hårt konkurrensutsatta e-handels- och modebranschen.

Det är det femte kvartalet i rad Nelly ser en resultatförbättring och Boråsföretaget är också en viktig förklaring till Qlirokoncernens förbättrade resultat.

En viktig förklaring till den förbättrade lönsamheten är att man satsat på egna varumärken, vilket ger bättre marginaler. Även minskade logistik- och lagerkostnader bidrar – Nelly varslade personal i fjol. Just för det fjärde kvartalet bidrog också lagersammansättningen – utbudet och nivåerna på lagret bidrog till det goda resultatet.

BT har tidigare skrivit om Nellys satsning på en dramaserie ihop med ett produktionsbolag, som sänts på Youtube och strömmande kanaler. Dramaserien heter Filter som är uppbyggd med kortavsnitt och där tv-serien Skam varit en inspiration. I kvartalsrapporten framgår hur många fler besökare som besökt sajten detta kvartal jämfört med perioden innan – fem miljoner – och där menar bolaget att tv-serien är en viktig förklaring.

Nya händelser i Nelly är nu att Jan Wallsin nu har tillträtt som vd. Vidare har bolaget sålt tillgångarna i shoppingklubben Members.com till shoppingklubben Campadre.

Fakta

Nellys kvartalsrapport

Omsättning: 365 (331)

Vinst: 40 (10)

Rörelsemarginal i procent: 11,0 (3,2)

(Siffror i miljoner kronor om inget annat anges, siffror inom parentes rör motsvarande kvartal året innan.)

Visa mer...