MP vill höja ambitionen att göra Borås klimatneutralt

Borås Artikeln publicerades
Från valstugan på Stora torget presenterade under onsdagen Kjell Hjalmarsson, ordförande för Miljöpartiet i Borås, partiets kommunpolitiska program för det kommande fyra åren. Klimat och hållbarhet genomsyrar de många punkterna i manifestet.
Foto: Niclas Liljenby
Från valstugan på Stora torget presenterade under onsdagen Kjell Hjalmarsson, ordförande för Miljöpartiet i Borås, partiets kommunpolitiska program för det kommande fyra åren. Klimat och hållbarhet genomsyrar de många punkterna i manifestet.

Miljöpartiets valmanifest i Borås lyser grönt i många nyanser.

Högst på agendan står ett offensivt agerande för miljön – med en kraftigare satsning på att göra staden klimatneutral.

”Klimatet kan inte vänta. Vi måste agera NU!” lyder parollen både nationellt och lokalt.

BORÅS

Från valstugan på Stora torget presenterade under onsdagen Miljöpartiet i Borås sitt kommunpolitiska program, med visioner och förslag att styra mot de kommande fyra åren.

Programmet är enligt ordförande Kjell Hjalmarsson en uppdaterad och reviderad version av det tidigare programmet, med vissa förändringar. Inför det här valet är punkterna uppdelade på ett sätt likt kommunens förvaltningar och nämnder.

– Det ska vara enkelt både för våra förtroendevalda och våra väljare att förstå vad vi vill göra inom respektive område i staden, säger Kjell Hjalmarsson.

Precis som på nationell nivå går mycket av Miljöpartiet i Borås politik ut på att sättet klimatet i fokus.

– Jag tror att många har fått sig en tankeställare den här sommaren i samband med hettan, och vilka konsekvenser som kan drabba även Sverige om vi inte satsar mer på klimatfrågan.

Lokalt vill man höja ambitionen till att bli klimatneutrala, vilket syns i flera av manifestets punkter. Solenergin ska utvecklas vidare, bland annat genom bygget av en solcellspark. Lokala småföretagare ska främjas – och de med elbil eller elcykel ska få fler laddstationer om Miljöpartiet i Borås får bestämma.

Förutom miljön understryker partiets ordförande att skola, äldreomsorg och integration är frågor man lokalt fokuserar extra på.

Varför ska man rösta på Miljöpartiet i Borås kommunalval?

– För att markera att man vill att miljö- och hållbarhetsfrågorna ska vägas in i kommunens samtliga verksamhetsområden så långt det går, och för att få en så bra fördelningspolitik som möjligt. Tycker man att miljö, skola och omsorg är viktiga ämnen ska man rösta på oss, säger Kjell Hjalmarsson.

Fakta

Tio punkter i Miljöpartiets valmanifest

Att Borås ökar självförsörjningsgraden på energi, som i dag är cirka elva procent.

Att ta fram ett visionsprogram för ett levande Stora torget.

Att lokal handel och centrumhandel uppmuntras och att etablering av externa köpcentrum motverkas.

Att Borås stad ska verka för att fler bostäder byggs som är socialt hållbara, med hyresnivåer som är anpassade till brukarbehovet.

Att möjligheten att återvinna ökar även för de som saknar bil.

Att öka stöd till familjer där det förekommer våld, droger, eller psykisk ohälsa.

Att äldre ska erbjudas att själva kunna välja bland olika alternativ för hur de ska bo och vilken form av vård de vill ha.

Att stärka det särskilda stödet redan i förskolan.

Att Borås stad har jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och fritidsintressen.

Att främja alternativa och mer hållbara ekonomiska modeller till exempel delandeekonomi och cirkulär ekonomi.

Visa mer...