Mp vill ha badplats i Viskan

Borås
Foto:

Badplats i Viskan, spårbunden kollektivtrafik och ett område med ekologiska hus.
Så ser miljöpartiets vision av framtidens Borås ut.

Artikeln publicerades 2 januari 2008.

Klimatförändringarna är den största utmaningen som mänskligheten ställts inför! Med de orden inleds miljöpartiets vision av Borås inför stadens 400-årsjubileum 2021.

– Ytvattnet i Viskan är ganska rent, men vi har fortfarande stora problem med att det finns kemikalier från textilindustrin i bottensedimentet, säger Heiti Ernits, som är ledamot i miljönämnden.

En badplats skulle först kräva en miljösanering. Men tankarna om Viskan är bara en liten del i visionsprogrammet. Framför allt vill miljöpartiet minska koldioxidutsläppen från transporterna. En förbättrad kollektivtrafik är medlet.

Miljöpartiet vill att kommunerna i Västra Götaland trycker på för att bygget av Götalandsbanan ska vara klart till 2021.

– Man kan förskottera enligt den modell som vi använt tidigare för vägprojekt, säger gruppledare Tomas Eriksson.

Fler cykelbanor och minskad genomfartstrafik i centrum är andra förslag, liksom enhetstaxa och pensionärsrabatt inom kollektivtrafiken i Borås.

– Vi vill också att Borås ska se över om det finns förutsättningar för någon form av spårbunden kollektivtrafik, antingen trådbussar eller spårvagnar, säger Tomas Eriksson.

Han påpekar att kostnaderna kan bli för stora, men att saken i alla fall bör utredas.

– Snabbare transporter och ökad turtäthet gör att fler åker kollektivt.

Miljöpartiet att det anläggs en vindkraftspark som står för 20 procent av stadens energibehov. De är kritiska till att arbetet med vindkraft i Borås går för långsamt. Borås energi och miljö har i uppdrag att se över var det är lämpligt att placera vindkraftverk.

– Det finns i budgeten för andra året i rad nu. Vi får inget besked om varför inget händer, säger gruppledare Eva Théen Johansson.