Misstänkta rånare begärs häktade

BORÅS Artikeln publicerades

Tre unga män begärs nu häktade på sannolika skäl misstänkta för sex av de grova rån som inträffat i Borås den senaste tiden.

I häktningsframställan anger åklagare som skäl för begärd häktning att ”det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning”, samt att det ”för angivet brott inte är föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse…”.

Då de anhölls under fredagen talade man vid Boråspolisen om tolv rån.

– Det finns indikationer på att de kan ha varit inblandade i de övriga sex rånen. Det är något som fortsatt utredning får visa, säger kriminalinspektör Hans Andrén vid Boråspolisen.

Kan ytterligare gärningsmän varit inblandade i något av rånen?

– Det vet vi ingenting om i dagsläget.

Trion är alla hemmahörande i Borås. Två av dem är 16 år, den tredje 17.

– För att häkta så här pass unga personer krävs synnerliga skäl, vilket vi anser att det gör i det här fallet, säger åklagare Carolyn Westeröd.

Personerna greps under fredagen i Borås på olika platser, både på skola och i bostad. Enligt polisen fann man gods som kan härröras till händelserna.

Rånen, som utförts de senaste veckorna kvälls- och nattetid i Borås, har fått stor uppmärksamhet. I flera fall har offren utsatts för brutalitet i form av våld och hot.

– Vi är glada med tanke på vad offren har blivit utsatta för. Vi hoppas att vi har fått ett slut på det här nu. För närvarande ser utredningsläget gott ut, sade Hans Andrén under fredagen.