Medborgarförslag – på förslag i Borås

Borås Artikeln publicerades

I alla kommuner i Sjuhärad utom Borås är det möjligt att lämna medborgarförslag.
Nu förs det fram tankar om att även Borås bör införa möjligheten för kommuninvånarna att komma med förslag.

– Jag tycker att det här är en jättebra sak och hoppas få se resultat efter nyår, säger miljöpartisten Johan Hellström som tog upp frågan i kommunfullmäktige för ett tag sedan.

Bakgrunden till att diskussionen nu åter dyker upp i Borås är en motion som lämnades in av Martin Neuman (vägv) 2002 och som ännu inte besvarats.

– Jag lämnade motionen när det blev möjligt med medborgarförslag, säger han.

Han har dock inte upplevt något större intresse från Boråspolitikerna och menar att det kanske beror på att man som politiker inte har initiativet att sätta dagordningen.

– Men man kan ju också säga nej till förslagen, säger han. Jag tror att man kan få fram en del väldigt bra förslag.

Johan Hellström hoppas på ett positivt svar på Neumans motion. Han tror att medborgarförslag är ett bra sätt att få medborgarna aktiva.

– Problemet är att för få engagerar sig men alla har åsikter. På det här sättet kan vi få fler att engagera sig politiskt.

Övriga kommuner i Sjuhärad har infört medborgarförslag och Johan Hellström tycker att man kan dra erfarenheter från dem. Och för att det inte skall komma alltför många förslag från en och samma person går det att sätta en spärr vid fem förslag.

Kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson (m) avvisar inte tanken på medborgarförslag men menar att det krävs en diskussion.

Han menar att det behövs någon form av anslagstavla där kommuninvånarna kan lämna tips. Men om man sätter i gång en formell ärendebehandling är risken stor att det blir så byråkratiskt att man avslår allting.

– Jag avvisar inte tanken men samtidigt får detta inte lösa demokratins problem, säger han och menar att idealet är att kommuninvånarna direkt tar kontakt med sina politiker.

Kommunstyrelsens vice ordförande Ulf Olsson (s) tycker att man skall fundera innan man inför medborgarförslag.

– Det kan bli ännu längre fullmäktigemöten och frågan är om vi orkar med det.

Motionen från 2002 skall besvaras, men Martin Neuman tror inte att det kommer att hända något den här mandatperioden.