Lokal översvämmades på Bäckäng

Räddningstjänsten larmades till Bäckängsgymnasiet vid 15.30-tiden.

Borås
Foto:
Foto:

En brunn hade täppts igen vilket fick till följd att en lokal vid entrén på baksidan av skolan tog in vatten.

När räddningstjänsten kom till platsen var golvet täckt med ett par centimeter vatten och brandmännen använde bland annat pumpar för att avlägsna det.