Längst akutväntan i landet – så länge får du vänta på läkaren

Västra Götaland Artikeln publicerades
Foto: Anton Hedberg

Väntetiderna på landets akutmottagningar är fortsatta långa, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Under 2016 var medianväntetiden nästan en timme. Ett helt besök tog omkring tre timmar och 20 minuter. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

"Statistiken visar ingen förbättring på nationell nivå, medianväntetiderna ligger kvar på samma nivåer som tidigare kartläggningar visat", säger Clara Larsson, statistiker på Socialstyrelsen.

Samtidigt, konstaterar myndigheten, finns det stora skillnader över landet. Medianväntetiden till att träffa en läkare i Norrbotten var strax under 20 minuter.

I Västra Götaland var väntan fyra gånger så lång – över 80 minuter.