Läkare får betyg på nätet

Borås Artikeln publicerades

Nu går det att betygsätta och kommentera läkare på internet. Doktorsguiden.se har över 33 000 läkare i sin databas.
Men läkarföreningens ordförande på SÄS, Sigvard Åkervall är tveksam och ser stora faror med anonyma synpunkter.

Borås. På doktorsguiden.se kan läkare betygsättas på en skala mellan 1–7, där 7 är toppbetyg. Bland annat kan betyg sättas på läkarnas medkänsla och kompetens.

Sajten drivs av ett privat företag som vill låta patienterna direkt komma till tals om vad de tycker om sina läkare och den vård som de fått. Avsikten är betygen ska göra det lättare att välja läkare.

Sajten öppnades i november och samtliga landets läkare ska finnas där. Genom att skriva in läkarens namn, kan man se vilket betyg läkaren fått, eller logga in och betygsätta och kommentera själv.

Hittills är det dock bara drygt ett tusental läkare som blivit betygsatta, och uppgifterna är inte alltid helt tillförlitliga. Sammanblandning har till exempel skett av vårdcentraler med samma namn, men belägna på olika orter.

I Västra Götaland tycks sajten vara lite utnyttjad. Enstaka läkare verksamma i regionen finns betygsatta, men de flesta omdömen och kommentarer förefaller komma från Stockholmsområdet.

Läkarföreningens ordförande vid SÄS, Sigvard Åkervall, ser både positivt och negativt på sajten.

– Det är jättebra att det finns någon typ av möjlighet att betygsätta läkare. Däremot ser jag risker med att man anonymt skickar ut omdömen som kan misskreditera en läkare. Patienten kan ha missuppfattat något i behandlingen, och det är ganska vanligt, och ger sedan läkaren dåligt betyg.

Risken är också menar Åkervall, att det mest blir negativa kommentarer som lämnas.

– Tyvärr är det inte så att det är de positiva och glada patienterna som hör av sig, utan de andra.

Doktorsguiden.se är inte den enda sajt på internet där möjlighet ges att betygsätta vården.

En annan sajt är omvard.se där alla vårdgivare i Sverige ska rankas. Också den drivs av ett privat företag.