KD vill satsa på äldre i Borås

Borås Artikeln publicerades
Lisa Berglund, Hans Gustavsson och Niklas Arvidsson, toppnamnen för KD i Borås.
Foto: Joel Engblom
Lisa Berglund, Hans Gustavsson och Niklas Arvidsson, toppnamnen för KD i Borås.

Sju fria hemtjänsttimmar i månaden för personer över 80, äldrevårdcentraler och fritt val till äldreboende. Kristdemokraterna i Borås flörtar med äldre väljare inför valet.

Kristdemokraterna är Borås kommunfullmäktiges minsta parti, sett till valresultatet i förra valet då man fick 4,8 procent.

Under måndagen presenterade Kristdemokraterna i Borås genom toppnamnen Lisa Berglund, Niklas Arvidsson och Hans Gustavsson sitt handlingsprogram för de kommande fyra åren, och där presenterar man flera förslag som riktar sig in mot äldre i Borås.

Bland annat pratar man om rätten att få en plats på ett äldreboende från 85 års ålder.

– Det har funnits i Borås tidigare men tagits bort. Då gällde den rätten från 90 års ålder, men vi vill röra oss i spannet 85 år och ner till 80. Det viktigaste ska inte vara åldern, utan behovet, säger Hans Gustavsson (KD).

Partiet vill även, precis som på nationella planet, ge rätt till sju hemtjänsttimmar i månaden utan biståndsbedömning. Man siktar dock högre än partiet centralt.

– På riksplan säger man 85 år, men vi vill att det ska gälla från 80 år i Borås. Det viktigaste är att vi får igång det här, och samtidigt hoppas vi att vi kan förändra kommunens sätt att bedriva biståndsbedömning. Vi upplever att man snarare tar hänsyn till ekonomi än till den enskilde, säger Hans Gustavsson.

När det gäller förskolan vill KD införa ettårsgräns för garanterad förskoleplats, motför sex månader som det är idag. Utöver vill man se maxtak i förskolegrupperna på tolv barn i småbarnsavdelningarna.

– Vi tror att det är viktigt att små barn är i små barngrupper, för trygghet och anknytning, säger Lisa Berglund, andranamn på valsedlarna.

Partiet vänder sig även emot förtätning i byggandet i Borås, och vill förstärka kommunens grönområdesplan.

– Vi ser hellre att bostäder tillförs i nya områden så att det inte tar bort attraktiviteten i de områden som redan finns, säger förstanamnet Niklas Arvidsson.

Väljarstödet har i nationella opinionsundersökningar varit svajigt, och partiet har legat under riksdagsspärren på fyra procent. I de senaste mätningarna från DN/Ipsos och SvD/Sifo låg dock partiet över spärren.

Tio förslag från KD

Inför maxtak i barngrupperna i förskolan.

Bygg förskolor med färre avdelningar, max två-sex.

Anställ lärarassistenter i skolan.

Återinför specialskolor för elever som behöver extra stöd.

Fler trygghetsboenden för äldre.

Inför äldrevårdcentral i samarbete med regionen.

Inrätta profilerade LSS-boenden.

Utveckla ett gemensamt motorsportcentrum.

Utöka den tidsbegränsade fria parkeringen i centrum.

Visa mer...