Kan bli 500 miljoner dyrare – kunderna får betala

Borås Artikeln publicerades
Foto:Anton Hedberg

Slutprognosen för jättebygget på Sobacken varnar nu för att anläggningen kan bli mycket dyrare än budgeterat. Borås Energi och Miljö begär nu en utökad investeringsbudget på 500 miljoner kronor. Och i det är kunderna som får betala.

Bygget av kraftvärmeverk och avloppsanläggning på Sobacken har nu kommit halvvägs. Ursprungligen räknade Borås stad med att kunna bygga anläggningen för 3,2 miljarder kronor. I den summan fanns ett tioprocentigt utrymme för oförutsedda kostnader, men nu visar det sig att det troligen inte räcker.

Den senaste månaden har Borås Energi och Miljö arbetat intensivt med att få fram en prognos för slutkostnaden av de nya anläggningarna på Sobacken och det visar sig att den kan bli betydligt högre än vad man räknat med. Bolaget begär nu en utökad investeringsbudget på 500 miljoner kronor, en indikation på att bygget kan bli en halv miljard dyrare än väntat.

– I värsta fall kan det bli så, säger Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö.

Prognosen var en överraskning för bolagets styrelse fick information om ökningarna under måndagen.

– Vi har fått kontinuerliga uppföljningar kring kostnaderna, men en sådan här prognos var vi inte medvetna om, säger Borås Energi och Miljös styrelseordförande Eva Théen Johansson (MP).

Den ökade kostnaden kommer i slutänden att läggas på Borås Energi och Miljös kunder. Om kostnadsökningen landar på nu prognostiserade 500 miljoner kronor kan det innebära att VA- taxorna stiger med 6 procent, utöver redan planerade höjningar.

– Hur detta ska genomföras vet vi inte ännu, om det blir en engångskostnad eller om det ska slås ut på längre sikt, säger Eva Théen Johansson.

Anledningen till att kostnaderna har ökat beror bland annat på att ledningsdragningar mellan Sobacken, Gässlösa och kraftvärmeverket på Pantängen blivit dyrare än beräknat.

– Vissa delar har blivit dyrare och den stora biten är överföringsledningarna där många förändringar har behövt göras. Pumpstationen på Gässlösa har varit blivit mer komplicerad än väntat och bidragit till att kostnaderna ökat, säger Jonas Holmberg.

Han berättar också att i stort sett alla upphandlingar som gjorts har överklagats vilket inneburit att bolagets juridiska kostnader rakat i höjden. Allt detta har dessutom inneburit dyrare administrering och hantering av projektet.

– Det här är ett stort och komplicerat projekt och vägen är sällan spikrak, säger Jonas Holmberg.

Nu börjar ett tufft arbete för Borås Energi och Miljö där bolaget kommer att jaga kostnader för att minimera utgifterna.

– Det är den här verkligheten vi ställs inför nu och styrelsen kommer att jobba för att hålla utgifterna nere. Vi får rannsaka oss själva, bland annat varför vi inte tog höjd för det här redan från början, säger Eva Théen Johansson.

Även Jonas Holmberg hoppas och tror att man inte ska behöva använda hela summan på 500 miljoner kronor.

– I slutänden hoppas vi att det inte blir den här fördyringen, vi får titta på om det går att sänka andra kostnader, säger han.