Gässlösa avloppsverk från ovan: sydväst om själva reningsverket finns en gammal slamdeponi, som nu visar sig innehålla mycket höga halter av gifter.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant