Boråslinjer ställdes in – och bussar försenades

Sjuhärad Artikeln publicerades

Till följd av vädret har Västtrafik ställt in trafiken på vissa sträckningar och hela linjer.

Linje 7 kör åter sträckan Liljebergsgatan 31-Engelbrektskolan och omvänt.

Linje 200 och 204: förseningar Borås - Jönköping/Ulricehamn och omvänt på grund av rådande väderlek.

Linje 200: hållplats Ulricehamnsmotet och Hökerumsmotet är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av rådande väglag.

Linje 200: avgången klockan 18.10 på sträckan Valared Rv40- Jönköping är inställd på grund av rådande väglag.

Linje 550 Alingsås - Borås klockan 18:00 är försenad cirka 20 minuter på grund av en olycka.

Västtågen: Tågtrafiken är inställd på sträckan Borås-Varberg och i motsatt riktning fram till klockan 18.00. Buss ersätter på sträckan, med undantag för Viskafors där taxi ersätter.

På grund av fordonsbrist är även Västtåg 7324, Borås–Göteborg klockan 05:30 inställt.