Julborden får hyggliga betyg

De tio största julborden i Borås har inspekterats av miljökontoret.

Borås
Foto:

Resultat visar att köken överlag sköts på ett hyggligt sätt.

Under den kommande veckan ska en sammanställning av julbordsinspektionerna att göras. Inspektionsrapporterna kommer också att publiceras på miljökontorets hemsida.
Redan nu kan dock livsmedelsinspektör Thomas Vidholm uppge att miljökontoret inte har funnit allvarliga brister vid något av julborden.
– Det man kan säga generellt är att den vanligaste missen gäller bristande dokumentationen av exempelvis temperaturtagningar, säger Thomas Vidholm.

Han påpekar dock att det inte måste betyda att temperaturerna inte har mätts.
– Det kan också ha varit så att restaurangerna inte har haft tid med pappersexercisen.

Ett annan felaktig hantering som inspektörerna stött på under årets julbordsprojekt är att flera restauranger förvarar matförpackningar på golv istället för på hyllor och bänkar.
– Detta ska undvikas. Har man lådor på golvet blir det svårare att städa och tar man upp en låda från golvet och ställer på en bänk så är risken att man för med sig smutsen upp från golvet.