Jämställdhet borgar för bättre utveckling

Borås Artikeln publicerades
Maria Blomqvist är vd på Borås golfklubb, som antog egna långsiktiga jämställdhetsmål förra året och nu hoppar på förbundets satsning Vision 50/50. "Fast för oss betyder jämställdhet mer än att det ska vara balans mellan män och kvinnor. Det handlar också om ursprung, ålder och alla möjliga aspekter kring jämställdhet", säger hon.
Foto:Lars-Åke Green
Maria Blomqvist är vd på Borås golfklubb, som antog egna långsiktiga jämställdhetsmål förra året och nu hoppar på förbundets satsning Vision 50/50. "Fast för oss betyder jämställdhet mer än att det ska vara balans mellan män och kvinnor. Det handlar också om ursprung, ålder och alla möjliga aspekter kring jämställdhet", säger hon.

Både Svenska golfförbundet och Svenska fotbollförbundet drar i gång jämställdhetsprojekt på bred front i sommar.

– Vi behöver ta de här kliven för att inte bli ointressanta på sikt, säger golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson.

Målsättningen med Vision 50/50 är att golfen blir jämställd på alla plan: både när det gäller antalet utövare och makten i kommittéer och styrelser. Genomsnittsiffran i landet är 28 procent kvinnliga golfare, och andelen är sjunkande.

Gunnar Håkansson ser jämställdhetssatsningen som ett av de viktigaste fokusområdena framöver. Fler kvinnor skulle innebära fler medlemmar och därmed ökade intäkter. På lång sikt handlar det om sportens attraktionskraft och legitimitet.

– Jämställdhetsperspektivet engagerar och lyfts allt oftare i olika sammanhang. Just nu finns det brister inom golfen som gör att det är så liten andel kvinnor. Om vi ska vara med i konkurrensen om människors intressen i framtiden så måste vi ha lösningar på det, säger han.

Förbundet har tagit hjälp av pilotklubbar för att testa metoder som synliggör och åtgärdar strukturer som leder sig att kvinnor känner sig exkluderade inom sporten och tappar sugen.

Nästa steg är att uppmuntra 200 golfklubbar i landet att påbörja en förändringsresa senast 2020. Förbundsrepresentanter reser just nu runt i Sverige och berättar om konceptet.

– Vi har ett starkt program och sätter av ganska mycket pengar. Jag är säker på att det är det största och mest ambitiösa jämställdhetsprojektet inom svensk idrott, säger Gunnar Håkansson.

Det är frivilligt för föreningarna att delta. Borås golfklubb har redan beslutat att anta utmaningen.

– Förra året fastställde vi ett eget långsiktigt mål om jämställd medlemsmix 2026, inte bara när det gäller kvinnor utan också integration. Det ska genomsyra hela föreningen, och det kommer givetvis underlätta att golfförbundet är aktiva och stöttar oss i den processen, säger Peder Lindström som är ordförande i Boråsklubben.

Klubben har kompletterat med kortare banor för att attrahera fler kvinnor.

– Generellt sett slår tjejer kortare än killar, och då blir det svårspelat med långa banor. Genom att förkorta spelronderna så kan fler tjejer spela utifrån sina förutsättningar och då blir det också roligare, säger klubbchefen Maria Blomqvist.

Aktiviteter som tjejkvällar har också varit populärt, eftersom många kvinnor uppskattar det sociala inslaget i golf.

– Grabbarna går ofta ut och tävlar, medan tjejerna går ut på banan för att mysa och umgås. Fast det är förstås en väldig generalisering, säger Maria Blomqvist som själv var högst tävlingsinriktad under sina sju år som golfproffs.

För henne innefattar jämställdhetsperspektivet också att tvätta bort snobbstämpeln kring sporten.

– Vi jobbar väldigt mycket för att alla, oavsett var de kommer ifrån, ska känna att de vill vara här. Och klimatet har redan förändrats mycket under de fyra år som jag har varit här. Du behöver inte se ut på ett visst sätt eller klä dig på ett visst sätt, utan alla är välkomna och jag tror att alla känner sig välkomna, säger hon.

Svenska Fotbollförbundet drar också i gång ett större jämställdhetsprojekt. 10 000 nya kvinnliga ledare ska engageras de kommande åren. Det handlar både om uppdrag som tränare och ledamöter i styrelser och kommittéer.

– Av alla spelare i svensk fotboll är bara 28 procent kvinnor, och då måste vi göra riktade insatser för att få fler tjejer att vilja bli ledare och på det sättet skaffa en bättre bas för framtiden, säger ordförande Karl-Erik Nilsson.

Efter midsommar presenteras en vitbok med beskrivningar om vilka jämställdhetsinsatser som förbundet gör i dag och varför många tjejer slutar spela fotboll.

– Vitboken kommer att innehålla handgripliga tips och råd om hur man tar sig an det här rekryteringsarbetet. Om vi ska nå målet om 10 000 nya ledare så måste rekryteringen ske ute i föreningarna, säger Karl-Erik Nilsson.