Stort tapp för Högskolan i Borås

Borås Artikeln publicerades
Drygt 1500 har sökt sig till Högskolan i Borås jämfört med vårterminen förra året. Det är det största tappet de senaste fem åren.
Foto:Anton Hedberg
Drygt 1500 har sökt sig till Högskolan i Borås jämfört med vårterminen förra året. Det är det största tappet de senaste fem åren.

Högskolan i Borås har drygt 1 500 färre sökande till vårterminen.

Det visar färsk statistik från Universitets- och högskolerådet.

I måndags stängde anmälan till vårens program och kurser på landets universitet och högskolor.

Högskolan i Borås hade då 4216 sökande, att jämföra med 5807 till vårterminen föregående år, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet.

Det är det största tappet de senaste fem åren och ligger också högre än det nationella snittet som är tre procent.

– Precis som i resten av landet är en del av förklaringen god konjektur, minskade ungdomskullar och en låg ungdomsarbetslöshet, säger Anders Stenström, controller vid Högskolan i Borås.

En annan tänkbar orsak till att studenterna blivit färre är också att man har bantat valmöjligheterna i kursutbudet. Till våren fanns 25 kurser och program att välja på jämfört med 33 förra vårterminen.

– Förra våren hade vi två textil- och designkurser med över 300 sökande vardera som inte finns nästa år. Bara där har vi ungefär 750 sökande som vi har tappat, säger Anders Stenström.

Men än finns det ingen anledning till oro, menar han och lyfter fram sjuksköterskeutbildningen som exempel.

– Vi har 1156 som har sökt det programmet till vårterminen och det finns ungefär 100 platser. Så det är inte oroande. Över tusen av de som sökt kommer få nej, säger han.

Däremot kan det vara oroande om tappet fortsätter att hålla i sig även till höstterminen 2017.

– Vårterminen har alltid varit mindre vid Högskolan i Borås. Vi har jättestor höst då vi jobbar uteslutande med programutbildningar. Skulle vi minska mer än snittet då också skulle det vara något att titta närmare på, säger Anders Stenström.

Totalt har det kommit in 219 807 anmälningar till kurser och program på universitet och högskolor runt om i landet.

Det är en minskning med tre procent jämfört med vårterminen 2016.

– Det minskade söktrycket är väntat. Dels har de aktuella ungdomskullarna minskat, dels får den goda konjunkturen många att välja jobb framför att gå vidare till studier på högskolenivå, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet.

Fakta

Antal sökande till Högskolan i Borås

VT 2012 – 5976

VT 2013 – 5858

VT 2014 – 5098

VT 2015 – 5095

VT 2016 – 5807

VT 2017 – 4216

Fakta: Universitets- och högskolerådet

Visa mer...